UJI

Programa EU Careers Student Ambassador

Última modificació: 20/04/2021 | Font: OIPEP

L'estudiant seleccionat per l'EPSO (Oficina Europea de Selecció de Personal) per representar l'OIPEP i promocionar a les comunitats universitàries les diferents possibilitats d'ocupació en les Institucions Europees  per al curs 2020/21 és  Pablo Albalate Bou.

Key information for Employment and traineeship in EU:

  1. Working for EU in challenging times (PDF)
  2. EPSO selection procedures (PDF)
  3. Traineeship Programme (PDF)
  4. Careers service pack (PDF) 
  5. Treballar en Europa - EURES (PDF)
  6. Treballar en Europa - Europe Direct (PDF)
  7. Llistat d'ofertes de pràctiques en les OOII
    Compendi elaborat per la Unitat de Funcionaris Internacionals (UFI) del MAEUEC Espanyol de les diferents pràctiques en OOII. (Dades a títol informatiu i no vinculants)
  8. Ferramenta del Ministerio Exterior per a cerca d'ofertes de treball en la UE

Treballar a les institucions europees. Parlem amb Pablo Albalate, EU Careers Student Ambassador (programa de ràdio, 10-02-2021)