UJI

Erasmus+ pràctiques 2018/2019

Última modificació: 02/10/2019 | Font: OIPEP

Resolució d’allargament/finançament addicional de l’estada en pràctiques per a participants beneficiaris de l’estada Erasmus + Pràctiques (convocatòria publicada el 3 d’octubre 2018)

Segona Convocatòria d’allargament/finançament addicional de l’estada en pràctiques per a persones participants beneficiàries de l’estada Erasmus + Pràctiques (projecte 2018, convocatòria de 3 d’octubre de 2018 ) i que consten en una resolució d’adjudicació.

 

Resolució d’allargament/finançament addicional de l’estada en pràctiques per a participants beneficiaris de l’estada Erasmus + Pràctiques (convocatòria publicada el 3 d’octubre 2018)

Convocatòria d’allargament/finançament addicional de l’estada en pràctiques per a persones participants beneficiàries de l’estada Erasmus + Pràctiques (projecte 2018, convocatòria de 3 d’octubre de 2018 ) i que consten en una resolució d’adjudicació.

 

 

 

Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2018/19: estratègies i eines avançades per a l’ocupació i les pràctiques internacionals (9a edició) (TANCAT)