Erasmus+ Pràctiques

12/09/2023 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

 


Aquest programa està emparat pels principis del compromís de la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) 2021-2027, de la qual la Universitat Jaume I és titular, i està finançat pel SEPIE, que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol, a través de fons europeus. Inclou pràctiques externes o mobilitats amb fins d’investigació (curriculars, extracurriculars, o com a titulat/da) de llarga o curta durada en països del programa. Durant les pràctiques, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional de l'organització a la qual s'incorpora.

Erasmus+ Pràctiques 2023-25

Sessió informativa: 29 de setembre a les 9.30h, Sala d'actes TD0301CC (ESTCE)

Erasmus+ Pràctiques 2022-24

Termini presentació de sol·licituds: 07/11/2022 - 18/11/2022

Erasmus+ Pràctiques 2021-23 (Conv. Extraordinària - Noves mesures)

Noves mesures del projecte 2021 que contempla esta convocatòria extraordinària: a) Mobilitat física de llarga durada a països associats, de 2 a 12 mesos (regions 1-14) (excepte Regne Unit) (Grau, Màster i Doctorat). b) Mobilitat física de curta durada (Doctorat) a països del programa. En aquests casos, la mobilitat física ha de tindre una duració d’entre 5 i 30 dies. c) Mobilitat física de curta durada combinada amb un component virtual obligatori (grau, màster) a països del programa. En aquests casos, la mobilitat física ha de tindre una duració d'entre 5 i 30 dies i combinar-se amb un component virtual obligatori de mínim 1 dia.