Erasmus+ Pràctiques

12/09/2023 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

 


Aquest programa està emparat pels principis del compromís de la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) 2021-2027, de la qual la Universitat Jaume I és titular, i està finançat pel SEPIE, que depèn del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol, a través de fons europeus. Inclou pràctiques externes o mobilitats amb fins d’investigació (curriculars, extracurriculars, o com a titulat/da) de llarga o curta durada en països del programa. Durant les pràctiques, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional de l'organització a la qual s'incorpora.

Erasmus+ Pràctiques 2022-24

Termini presentació de sol·licituds: 07/11/2022 - 18/11/2022

Erasmus+ Pràctiques 2023-25.

Termini presentació de sol·licituds: 14/11/2023 - 27/11/2023 Termini de subsanació: fins el 18/12/2023 Termini d'al·legacions a la resolució d'adjudicació provisional: fins el 30/01/2024