UJI

Informació estudiantat

Última modificació: 28/01/2021 | Font: OIPEP

Sessió informativa per a l'estudiantat (enllaç a YouTube) (30-06-2020)

Quins estudiants poden participar en el programa?

  • Estudiants de grau o màster oficial, matriculats i matriculades a la Universitat Jaume I, que hagen superat en el cas de grau com a mínim 120 crèdits, sense vincles previs amb el municipi en el qual s'assigne la pràctica (no estar empadronats en el municipi) i que desitgen adquirir una experiència preprofessional i vital intensa en empreses innovadores i en xicotets pobles amb gran qualitat de vida. 
  • Com a mínim han de disposar d'un domini mitjà de l'espanyol o del valencià per a afavorir la seua socialització a l'entorn del poble.
  • Han de residir al poble durant tot el període de la pràctica o al municipi més proper si no és possible trobar allotjament.

Quin tipus de pràctiques es poden realitzar?

Curriculars i extracurriculars, en modalitat presencial.

On podré realitzar les meues pràctiques externes?

A empreses, fundacions i institucions que:

  • Estiguen ubicades al món rural.
  • Tinguen menys de 250 treballadors o treballadores.
  • Queda exclòs el sector públic.
  • Signen amb la universitat un conveni de cooperació educativa en matèria de pràctiques externes.

La relació dels municipis de l'interior de la província de Castelló de menys de 3000 habitants que poden participar en aquest programa de pràctiques externes es pot consultar ací. 

En quin període es poden realitzar?

Entre l'1 de setembre i el 15 de desembre (inclòs) de 2020. La duració mínima de les pràctiques serà de 1 mes (140 hores) i màxima de 2 mesos (280 hores).

Tindran una dedicació a temps complet, a raó de 35 hores/setmana. 

Quin finançament aporta aquest programa?

Les ajudes mensuals a l'estudiantat comprenen: allotjament (fins a 400€ bruts/mes), ajuda a l'estudi (300€ bruts/mes) i les despeses d'alta de Seguretat Social. Les despeses d'allotjament s'hauran de justificar presentant les corresponents factures.

L'empresa haurà d'aportar la quota a la Seguretat Social que li corresponga i a més, voluntariament, podrà ampliar l'ajuda a l'estudi.

En cap cas la pràctica suposa una relació laboral i les possibles contingències estan cobertes amb l'assegurança escolar. o amb l'assegurança contractada a l'efecte per a majors de 28 anys.

Convocatòria (oberta des del 25 de juny al 9 de juliol de 2020, tots dos inclosos)

Documentació (a presentar en els terminis que indique la convocatòria)