Novetats en normativa de pràctiques externes

10/04/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

FAQ Cotització en Seguretat Social de les pràctiques externes (última actualització 15/03/2024)

Criteri interpretatiu 3/2024 de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social en el qual es refunde el seu criteri 11/2023, de 5 de juliol, i les seues successives ampliacions sobre la disposició addicional *quicuagésimo segona del text refós de la Llei general de la Seguretat Social

NOU 05/02/2024: Comunicat sobre la situació de les pràctiques acadèmiques externes en programes de formació - CRUE Univesitats Espanyoles

28/12/2023: Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera (revisar article 80)

05/01/2024: Comunicat sobre l'entrada en vigor de la cotització a la Seguretat Social de les pràctiques curriculars - Crue Universitats Espanyoles

Resolució de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual la Universitat assumeix el compliment de les obligacions a la Seguretat Social en el cas de les pràctiques acadèmiques externes curriculars no remunerades de títols oficials (28/09/2023)

Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions (disposició addicional 52ª: inclusió en el sistema de Seguretat Social d'alumnes que realitzen pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació): 

- Butlletí de Noticias RED

- Demora en l'entrada en vigor a l'1 de gener de 2024: Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s'adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d'execució i compliment del Dret de la Unió Europea (disposició final dècima art. 211 i 212) 

Crue Universitats Espanyoles rebutja el projecte d'Estatut del becari (10/06/2023)

Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació  (derogada la disposició addicional 5ª)