Informació per a les entitats Pràctiques externes

16/05/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

(Podreu introduir ofertes, fer el seguiment de l'estudiantat assignat, generar els certificats finals de pràctiques, etc.)

 

 
Procediment d'acollida d'estudiantat en pràctiques 
 
1. Sol·licitar estudiantat

2. Signatura del conveni

  • Consultar el model de conveni
  • Firma electrònica de convenis de cooperació educativa (plataforma de firma segura)
    • Més informació sobre la validesa de la firma electrònica segura en la UE
       

3. Assignació i formalizació del projecte formatiu

Finalitzada l'estada en pràctiques. Documentació: 

Com col·laborar? Resum del procediment

El tutor/a i l’estudiant/a contactaran amb vosaltres per tal de concretar el projecte formatiu i acordar qüestions com la data d’inici, l’horari, les tasques, etc. El tutor elaborarà, amb eixes dades, una proposta de projecte formatiu que es tramitarà electrònicament: rebreu un e-mail amb un enllaç per acceptar-lo o fer comentaris, si necessiteu modificar alguna dada. Una vegada l'accepteu serà signat electrònicament pel tutor i rebreu l'enllaç des d'on el podreu descarregar.