UJI

Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques Fundación ONCE-CRUE Universidades Españolas Curs 2017-2018

Última modificació: 29/05/2018 | Font: OIPEP

Bases de la convocatòria

Díptic informatiu

Convocatòria

 

PER A SOL·LICITAR LA BECA (des del dia següent de publicació de la convocatòria en el TAO fins el 15 de desembre de 2017)

 

ABANS D’INICIAR LES PRÀCTIQUES (Abans de l'inici i, com a molt tard, cinc dies abans de començar-les)

 

EN FINALITZAR LES PRÀCTIQUES (Com a molt tard 5 dies desprès de finalitzar-les)

SERÀ REQUISIT INDISPENSABLE PER A LA TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT FINAL

 

Per a demanar cita d'orientació telefonar al 964387072 de 09:00 a 12:00 hores o escriure a preocupat@uji.es