Programa Campus Rural

27/07/2022 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

 

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb el Ministeri d'Universitats i les Universitats Públiques Espanyoles, que permetrà que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguen dur a terme pràctiques acadèmiques en municipis de menys de 5000 habitants en zones rurals amb problemes de despoblació de qualsevol Comunitat Autònoma de l'estat espanyol, a través d'entitats les dependències de les quals estiguen situades en les zones objecte de la iniciativa, ja es tracte d'ajuntaments, mancomunitats i altres organismes. També en associacions, Cambres de Comerç o fundacions sense ànim lucre i empreses legalment constituïdes.

Per a això cada estudiant rebrà una ajuda de 1.000 euros bruts al mes, finançada pel Ministeri i la Universitat. Més informació en la web del Ministeri.

 

Convocatòria

Extracte de la Resolució del 25 de març de 2022, de la Vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I de Castelló, per la que es convoca Programa Campus Rural 2022. [2022/3457]

Resolució provisional de persones admeses i excloses (termini de presentació d'esmenes: 12/05/2022 - 25/05/2022)

Resolució definitiva de persones admeses i excloses i resolució definitiva d’adjudicació   

 

A la finalització de les pràctiques (termini: 10 dies hàbils posteriors a la data de fi de les pràctiques), s'ha d'aportar la justificació de l'estada:

  • Certificat final 

  • Memòria breu de les activitats realitzades (model disponible pròximament)

  • Sol·licitar cita d’orientació professional i avaluació postmobilitat amb la persona responsable de l’OIPEP a través del formulari. Petició de cita OIPEP.