PREOCUPA'T-e: Itinerari innovador d'acompanyament professional per a una inserció laboral ajustada, finançat per LABORA.

11/11/2021 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

   
       Logo Generalitat Valenciana      Logo OIPEP   

 

Logo Certificado competencias empleabilidad

Objectiu:

 • Formar en competències per a l'ocupabilitat i entrenar en entrevistes de treball en un entorn quasi real a potencials candidats i candidates de processos selectius de perfils qualificats.
 • Millorar la seua autoeficàcia per a enfrontar-se a les entrevistes.
 • Definir els seus objectius professionals, ajudant-los a establir objectius a mitjà termini, acostant-se al món professional a través d'un mentor/a. 
 • Potenciar el treball en xarxa entre empreses reclutadores, potencials ocupadores, i candidates i candidats.

Participants:

 • Dirigit a estudiants i titulats i titulades de la Universitat Jaume I, atorgant preferència als següents col·lectius prioritaris:
  • Persones amb discapacitat.
  • Persones amb necessitats educatives especials.
  • Persones parades de llarga duració (joves menors de 25 anys, més de 6 mesos; resta, més de 12 mesos).
  • Dones en professions (o titulacions) en les quals estiguen infrarepresentades.
  • Persones que s'incorporen a l'activitat després de més d'un any en situació d'inactivitat.

Calendari

 • Començament de l'itinerari l'1 de juny de 2021 i finalització el 31 d'octubre de 2021.

Fases:

 

          Timing preocupat-e

 

 • Fase I. Formació prèvia. 
  • Materials audiovisuals. S'han elaborat uns vídeos curts de 6-7 minuts de duració, en els quals s'ofereixen unes “píndoles per a l'ocupabilitat”, l'objectiu de la qual és que els candidats i candidates milloren la seua autoeficàcia per a la cerca d'ocupació i disposen d'un suport més amé i sintètic.
 • Fase II. Fase d'execució d'entrevistes (Speed Training Interview) en línia
 • Fase III. Reflexió.
 • Fase IV. Fase de mentoring professional.
  • Materials escrits: Per a poder aprofitar al màxim la fase IV del mentoring professional, s'han elaborat unes guies de suport tant per als mentors i mentores com per a els/les mentees.


Inscripció
Mitjançant inscripcio.uji.es
 

Difusió: