UJI

Informació per a les empreses

Última modificació: 26/02/2021 | Font: OIPEP

Logo Agència Col·locació

Informació per als candidats/tesAgència de Col·locació

Necessiteu cobrir un lloc de treball en la vostra empresa[1] amb perfil de titulacions de grau o màster que ofereix l’UJI mitjançant un contracte laboral[2]?

[1] Es la pròpia empresa que té la necessitat d’un lloc de treball la que pot usar l’Agéncia de Col·locació. Les empreses intermediàries hauran d’informar del nom de l’empresa que contracta.  

[2] No està contemplat l’ús de l’Agència per a pràctiques en empresa ni per a beques. Sols contractes laborals.

 

L’Agència de Col·locació es una ferramenta àgil que permet a les empreses el reclutament de candidats a llocs de treball qualificats mitjançant contractes laborals.

La Documentació que cal presentar, si teniu interés a accedir a l’Agència de Col·locació és la següent:

Tota aquesta documentació s'ha de presentar mitjançant el Registre Electrònic de l'UJI, adreçada a l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques. Us facilitem les directrius de Com sol·licitar accès al registre electrònic com a usuaris externs de l'UJI. (Important: a l'apartat d'opcions de representació cal que empleneu les dades relatives a la persona jurídica).  

Una vegada ens hagen fet arribar la documentació se'ls enviaran les credencials per a accedir a l'aplicació on vostès mateixos podran penjar la seua oferta. És totalment en línia i gratuïta per a les empreses. El seguiment de l'oferta, preselecció de candidats interessats i selecció ho realitza la pròpia empresa.

Com a única obligació hauran d'informar-nos (introduint les dades en la mateixa aplicació de l'oferta) del resultat del procés selectiu, indicant persona contractada, data i tipus de contracte.

Si teniu problemes d’accés, contacteu amb el Centre d’Atenció a l’Usuari de l’UJI (CAU) 964 387 400 o http://cau.uji.es/

Podeu contactar amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte:

Telèfon: 964 387 072 / 074
Adreça electrònica: agenciacolocacion@uji.es

Estem ací