Informació per a les empreses

25/01/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Logo Agència de Col·locació

Informació per als candidats/as - Agència de Col·locació

Necessita cobrir un lloc de treball en la seua empresa[1] amb perfil de titulacions de grau o màster que ofereix l'UJI mitjançant un contracte laboral[2]?

[1] És la pròpia empresa que té la necessitat de cobrir un lloc de treball la que pot usar l'Agència de Col·locació. Les empreses intermediàries hauran d'informar del nom de l'empresa que contracta.  

[2] No està contemplat l'ús de l'Agència per a pràctiques en empresa ni per a beques. Només contractes laborals.

 

Els passos a seguir per a poder publicar ofertes laborals en l'Agència de Col·locació (a continuació AC) són:

1. Tenir en compte que: 

 • És una eina àgil que permet a les empreses el reclutament de persones candidates a llocs de treball qualificats mitjançant contractes laborals.
 • És la pròpia empresa que té la necessitat de cobrir un lloc de treball la que pot usar l'AC. En aquest sentit, si una empresa  intermediària desitja utilitzar l'agència de col·locació per a seleccionar persones candidates per a empreses clients,  hauran d'informar  (introduint les dades en la mateixa aplicació de l'oferta) de les dades (nom i CIF) de l'empresa contractant.  
 • No està contemplat l'ús de l'AC per a pràctiques en empresa ni per a beques. Només contractes laborals.
 • Com a única obligació hauran d'informar-nos (introduint les dades en la mateixa aplicació de l'oferta) del resultat del procés selectiu, indicant persona contractada, data i tipus de contracte.
 • És totalment en línia i gratuïta per a les empreses. El seguiment de l'oferta, preselecció de candidats interessats i selecció el realitza la pròpia empresa.
   

2. Sol·licitar la inscripció en l'AC presentant, per Registre Electrònic de l'UJI,  la següent documentació: 

 • Sol·licitud d'accés a l'Agència de Col·locació (PDF) correctament signada.
 • Còpia del DNI.
 • Si és una societat mercantil: còpia dels poders notarials com a representant de l'entitat.
 • Si és una empresari o empresària individual (autònom/a): còpia de l'últim rebut actualitzat del pagament d'autònoms.

→¿Com presentar la sol·licitud?

- Accedir al Registre Electrònic de l'UJI 
     A. Registrar-se amb Certificat digital
     B. Registrar-se sense Certificat digital
 


- Emplenar la sol·licitud genèrica indicant:
      Expose: Adjunt la documentació necessària
      Sol·licite: Sol·licite l'accés a l'Agència de Col·locació  
      Destinació: Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques 

- Adjuntar els arxius indicats anteriorment i enviar la sol·licitud.

3. Se li enviaran les credencials per a accedir a l'aplicació on vostè mateix podrà penjar la seua oferta, una vegada ens hagen fet arribar la documentació. 

 

Pot consultar:


Si té problemes d'accés, contacte amb el Centre d'Atenció a l'Usuari de l'UJI (CAU) 964 387 400 o http://cau.uji.es/.

Pot contactar amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte:

Telèfon: 964 387 072 / 074
Adreça electrònica: agenciacolocacion@uji.es
Estem ací