UJI
 • UJI
 • Serveis
 • OIPEP
 • #Super Dimarts: Formació per a l'Ocupació 2019-2020 presencial - Segon semestre

#Super Dimarts: Formació per a l'Ocupació 2019-2020 presencial - Segon semestre

Última modificació: 12/03/2020 | Font: OIPEP

Logo superdimarts

Formació breu en format de tallers pràctics que permeten conèixer, assolir i desenvolupar competències bàsiques per a la recerca d’ocupació.

Aconsegueix fins a 0,5 crèdits per diversos tallers la duració dels quals sume 10 hores.

A més, aquest pla forma par de les activitats que permetran assolir el certificat de competències tranversals d’ocupabilitat de la Universitat Jaume I.

Inscripció: http://inscripcio.uji.es/

 

Llistat detallat de tallers # Superdimarts: Formació cap a l'Ocupació 2019-2020

Pròxims tallers

4 de febrer de 2020

Taller Recerca d’ocupació on i off line

 • Objectius: Conec els recursos per a la recerca eficaç d’ocupació? On puc trobar treball? En aquest taller tractarem de donar informació al voltant de recursos tant tradicionals i off, com també en línia per a la recerca de feina.
 • Horari: 09:30 a 11:30 hores
 • Lloc: Aula TD2047AA - ESTCE
 • Professorat: Conchi Pérez. Tècnica Inserció Professional OIPEP
 • Adreçat a tot l'alumnat, preferentment al del Grau en Enginyeria Mecànica

Taller Trau-li el màxim suc a LinkedIn

 • Objectius: Elaborar i configurar un perfil personal i professional de LinkedIn que siga atractiu per a potencials empreses ocupadores i útil per a desenvolupar un networking professional exitós 
 • Horari: 12 a 14 hores
 • Lloc: Aula TD2047AA – ESTCE
 • Professorat: Raül Burriel. Tècnic Observatori Ocupacional OIPEP
  • Es recomana portar tablet o portàtil.
 • Adreçat a tot l'alumnat, preferentment al del Grau en Enginyeria Mecànica

3 de març de 2020

Taller Auto diagnòstic per a la recerca d’ocupació (edició de matí)

 • Objectius: El propi coneixement en profunditat, quals són les meues fortaleses, quines les meues febleses, què competències tinc per a desenvolupar un treball amb la major qualitat, són una garantia d’èxit en la recerca d’ocupació.  
 • Horari: 09 a 11 hores
 • Lloc: Aula TD2203AA - ESTCE
 • Professorat: Conchi Pérez. Tècnica d’ Inserció Professional OIPEP
 • Adreçat a tot l’alumnat, preferentment a alumnat de l'ESTCE i del Grau en Química

Taller Curriculum (edició de matí)

 • Objectius: Com presentar les nostres competències professionals a l'ocupador. Com fer la nostra candidatura atractiva i realitzar el nostre currículum aprofitant les noves tendències i plataformes. Contingut, millor manera d’organitzar la informació, com mostrar les meues competències.
 • Horari: 10 a 12 hores
 • Lloc: Aula TD2002AA - ESTCE
 • Professorat: Maribel Beas. Responsable OIPEP
  • Es recomana portar tablet o portàtil.
 • Adreçat a tot l’alumnat, preferentment a alumnat de l'ESTCE i del Grau en Química

Taller Curriculum (edició de vesprada)

 • Objectius: Com presentar les nostres competències professionals a l'ocupador. Com fer la nostra candidatura atractiva i realitzar el nostre currículum aprofitant les noves tendències i plataformes. Contingut, millor manera d’organitzar la informació, com mostrar les meues competències.
 • Horari: 15 a 17 hores
 • Lloc: Aula TD2003AA - ESTCE
 • Professorat: Raül Burriel. Tècnic OIPEP
  • Es recomana portar tablet o portàtil.
 • Adreçat a tot l’alumnat, preferentment a alumnat de l'ESTCE i del Grau en Química

Taller Autodiagnòstic per a la recerca d’ocupació (edició vesprada)

 • Objectius: El propi coneixement en profunditat, quals són les meues fortaleses, quines les meues febleses, què competències tinc per a desenvolupar un treball amb la major qualitat... són una garantia d’èxit en la recerca d’ocupació.
 • Horari: 15 a 17 hores
 • Lloc: Aula TD2203AA - ESTCE
 • Professorat: Maribel Beas. Responsable OIPEP
  • Es recomana portar tablet o portàtil.
 • Adreçat a tot l’alumnat, preferentment a alumnat de l'ESTCE i del Grau en Química

Taller Processos selectius i entrevista

 • Objectius: Entrevista dins del procés selectiu, aspectes clau a tenir en compte, selecció per competències, entrevistes d'incidents crítics, exercicis pràctics de preparació.
 • Horari: 17 a 19 hores
 • Lloc: Aula TD2103AA - ESTCE
 • Professorat: Conchi Pérez Tècnica Inserció Professional OIPEP
 • Adreçat a tot l’alumnat, preferentment a alumnat de l'ESTCE i del Grau en Química

Tallers vinculats a la Fira d'empreses ESTCE 2020 (25 de març de 2020)

11 de març de 2020

Taller d'Entrevista

 • Objectius: Entrevista dins del procés selectiu, aspectes clau a tenir en compte, selecció per competències, entrevistes d'incidents crítics, exercicis pràctics de preparació.
 • Horari: 10 a 12 hores
 • Lloc: Aula TD1016AA - ESTCE
 • Professorat: Conchi Pérez Tècnica Inserció Professional OIPEP
 • Adreçat preferentment a alumnat de l'ESTCE

Taller Curriculum

 • Objectius: Com presentar les nostres competències professionals a l'ocupador. Com fer la nostra candidatura atractiva i realitzar el nostre currículum aprofitant les noves tendències i plataformes. Contingut, millor manera d’organitzar la informació, com mostrar les meues competències.
 • Horari: 15 a 17 hores
 • Lloc: Aula TD0105AI - ESTCE
 • Professorat: Raül Burriel. Tècnic OIPEP
 • Adreçat preferentment a alumnat de l'ESTCE

12 de març de 2020

Taller Curriculum - Cancel·lat

 • Objectius: Com presentar les nostres competències professionals a l'ocupador. Com fer la nostra candidatura atractiva i realitzar el nostre currículum aprofitant les noves tendències i plataformes. Contingut, millor manera d’organitzar la informació, com mostrar les meues competències.
 • Horari: 15 a 17 hores
 • Lloc: Aula TD0107AI - ESTCE
 • Professorat: Maribel Beas. Responsable OIPEP
 • Adreçat preferentment a alumnat de l'ESTCE