UJI

#Super Dimarts per l'ocupació 2017/2018 presencial - Segon semestre

Última modificació: 31/05/2018 | Font: OIPEP

Formació breu en format de tallers pràctics que permeten conèixer, assolir i desenvolupar competències bàsiques per a la recerca d’ocupació.

Aconsegueix fins a 0,5 crèdits per diversos tallers la duració dels quals sume 10 hores.

A més, aquest pla forma par de les activitats que permetran assolir el certificat de competències d’ocupabilitat de la Universitat Jaume I.

Inscripció: http://inscripcio.uji.es/

Llistat detallat de tallers # Superdimarts: Formació cap a l'Ocupació 2017-2018

FEBRER

Taller Curriculum noves tendències

Com presentem les nostres competències professionals al ocupador?  Com fer la nostra candidatura atractiva i realitzar el nostre currículum aprofitant les noves tendències i plataformes. Contingut, millor mena d’organitzar la informació, com mostrar les meues competències.

Data: 6 de febrer de 2018

Horari: 9:30 a 11:30 hores

Lloc: Aula TD1019AA - ESTCE

Professorat: Conchi Pérez Tècnica Inserció Professional OIPEP

MARÇ

Taller Beques ICEX 2020

Donar a conèixer aquestes beques d’inserció professional per a persones titulades d’alguna  titulació universitària superior de caràcter oficial, i entre els requisits es demana domini de la llegua espanyola i acreditar documentalment coneixement avançat d’anglès.

Data: 13 de març de 2018

Horari: 9:30 a 11:30 hores

Lloc: Sala de Graus - FCJE

Professorat: Amparo Guillem Vicente. Directora Provincial de Comercio y Delegada del ICEX en Castellón

Mireia Llinares Peris : ex becària de l'Oficina Econòmica i Comercial de Berlín.

Víctor Navarro Soriano: ex becari de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Ankara.

Informació de les beques

Taller Ocupació pública a la Comunitat Valenciana

Objectius: Conèixer les possibilitats d’accés a un treball en administració pública a la Comunitat Valenciana: oposicions, concurs-oposició, borses d’ocupació i la seua preparació.

Data: 13 de març de 2018

Horari: 12:00 a 14:00 hores

Lloc: Sala de Graus - FCJE

Professorat: Professionals dels diferents sectors i que pertanyen a l'Intersindical Valenciana

  • Sector Sanitat: Rafa Reig
  • Sector Justícia: Angel Luzzi
  • Sector Administració Pública: Salva Sanmartín
  • Sector ensenyament no universitari: Sonia Ibanyez
  • Sector universitari: Raül Burriel

Taller Accés al cos de professorat no universitari

Objectius: Conèixer els procediments utilitzats per l’administració pública per l’accés a cos de professorat i com afrontar-ho.

Data: 13 de març de 2018

Horari: 16:00 a 18:00 hores

Lloc: Sala de Graus - FCJE

Professorat: Sonia Ibanyez (Permanent sindical STEPV)

ABRIL

Taller Recerca d’ocupació on i off line

Objectius: recursos tradicionals i off, i també recursos 2.0 per a la recerca de feina.

Data: 10 d’abril de 2018

Horari: 09:30 a 11:30 hores

Lloc: Aula TD2201AA - ESTCE

Professorat: Conchi Pérez. Tècnica Inserció Professional OIPEP

Taller Curriculum europass

Objectius: conèixer aquest tipus de currículum, utilitats, estructura, continguts, mena de fer més atractiu el teu perfil professional amb el format europeu, necessari per a trobar treball a Europa i per a sol·licitar algunes convocatòries.

Data: 10 d’abril de 2018

Horari: 12:00 a 14:00 hores

Lloc: Aula TD0130AI - ESTCE

Professorat: Maribel Beas Responsable OIPEP

Taller Treballar per projectes amb entitats públiques i privades

Objectius: Conèixer les possibilitats d’elaborar i presentar un projecte a una entitat pública o privada per a que el finance. Conèixer les fases d'elaboració, execució i justificació d'un projecte.

Data: 10 d’abril de 2018

Horari: 17:00 a 19:00 hores

Lloc: Aula TD2201AA - ESTCE

Professorat: Joan Antoni Ginés, Assessor de Grup Municipal.

MAIG

Taller Vols ser el/la candidat/a ideal?:Competències necessàries per a treballar

Objectius: conèixer algunes de les competències més demanades pels empleadors/es i les que es sol·liciten en els processos de selecció, així com detectar si les tens i com desenvolupar-les amb exercicis pràctics.

Data: 8 de maig de 2018

Horari: 9:30 a 11:30 hores

Lloc: Aula TD2043AA - ESTCE

Professorat: Conchi Pérez Técnica d’Inserció professional OIPEP

Taller Aprofitament de les Xarxes Socials en la recerca d’ocupació

Objectius: Conèixer l’ample ventall de recursos que ofereixen les xarxes socials i professionals per a la recerca d'ocupació i el desenvolupament professional.

Data: 8 de maig de 2018

Horari: 12 a 14 hores

Lloc: Aula TD0203AI - ESTCE

Professorat: Raül Burriel. Tècnic Observatori Ocupacional OIPEP 

Taller Com fer-me autònom?

Com endinsar-se en el món laboral com a treballador per conte propi. Aquest orientarà els alumnes per a la creació del seu propi lloc de treball, o bé perquè puguen assessorar a tercers, i això en benefici de la creació d'ocupació i el desenvolupament d'emprenedoria entre l'alumnat. Es pretén d'aquesta manera una actitud de participació activa en la creació d'ocupació, fomentant hàbits d'integració i participació activa i foment del mercat de treball.

Data: 8 de maig de 2018

Horari: 16:00 a 18:00 hores

Lloc: Aula TD1201AA - ESTCE

Professorat: Associació Espai Juridic Consultiu

JULIOL

Taller Trau-li el màxim suc a LinkedIn

Objectius:  Conèixer a fons els recursos que ofereix la xarxa professional mes usada al nostre país, altres com twiter, facebook, google+, youtube, pinerest, instagram, com ens troben els headhuntings? 

Data: 3 de juliol de 2018

Horari: 09:30 a 10:50 hores

Lloc: Sala de Juntes - FCJE

Professorat: Maribel Beas i Raül Burriel. Responsable i Tècnic Observatori Ocupacional OIPEP 

Es recomana portar tablet o portàtil.

Taller Com transformar una idea de negoci en realitat

Objectius: en breu

Horari: 11:00  a 12:20

Professorat :Vicente Nebot, president Secot Castellón

Taller Processos selectius i entrevista

Objectius: entrevista dins del procés selectiu, aspectes clau a tenir en compte, selecció per competències , entrevistes d' incidents crítics, exercicis pràctics de preparació.

Data: 3 de juliol de 2018

Horari: 12:30 a 13:50 hores

Lloc: Sala de Juntes - FCJE

Professorat: Conchi Pérez Tècnica Inserció Professional OIPEP     

Taller Societats laborals, la clau per a emprendre amb èxit

Objectius: Donar a conèixer els avantatges de les Societats Laborals com a fórmula emprenedora i les ajudes d’Economia Social a les que poden accedir els emprenedors per a convertir la seua idea en un projecte sòlid de futur.

Horari: 15:00 a 16:30 hores

Professorat: Miguel Millana, President de FEVES – Societats Laborals