Programa

Última modificació: 22/02/2018 | Font: OIPEP

DIJOUS 15 DE FEBRER- SESSIÓ DE MATÍ

8:30 - 9:00. Recepció i acreditació d'assistents

9:00 - 9:30. Acte inaugural

 • Da. Pilar García Agustín. Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa.
 • Da. Nuria Grané Teruel. Vicerectora d'Estudiants i Ocupació, Universitat d'Alacant; responsable del Grup d'Ocupació de CRUE-Assumptes Estudiantils.
 • Da. Ali Brancal. Vicealcaldesa de Castelló.
 • D. Salvador Palazón Ferrando. Director General de l'AVAP.

9:30 - 11:00. Ponència inaugural: Demandes d'indicadors d'inserció laboral per a la verificació, autorització, seguiment i renovació de l'acreditació dels títols universitaris.

Ponents:

 • D. Miguel Ángel Sastre Castillo. Director de la Divisió d'Avaluació d'Ensenyaments i Institucions. ANECA.
 • D. José María Nyssen González. Gestor de Projecte d'Estudis i Informes, ANECA.

Modera: Da. Isabel García Izquierdo. Vicerectora d'Estudis, Universitat Jaume I.

11:00 - 11:30. Pausa – cafè (inscrits)

11:30 - 13:00. Taula Redona: Ús i difusió de les dades d'inserció laboral d'ocupació: El cas dels titulats universitaris.

Ponents:

 • D. Ignasi Josep Garcia Felip. Setè Tinent d'Alcalde i Concejal Delegat de Transparència i Modernització. Ajuntament de Castelló.
 • D. Juan Enrique Martínez Albuixech. Cap de secció de estadístiques laborals, SERVEF
 • D. Carlos Granell Canut. Grup d'investigació GEOTEC, Universitat Jaume I

Modera: Da. María José Oltra Mestre. Vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat. Universitat Jaume I.

13:00 - 14:30. Taula redona: La inserció laboral dels titulats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors

Ponents:

 • Da. Sandra Nieto Viramontes. Gestora de projectes de l'Àrea d’Internacionalització i Generació del Coneixement. AQU Catalunya.
 • D. Sergio López Pérez. Chief Digital Marketing Officer (CDMO), Cuatrochenta.
 • D. José María Velarde. Coordinador del programa de beques "Oportunidad al talento" de la Fundació ONCE.

Modera: Da. María Jesús Freire Seoane. Catedràtica Emèrita, Universidade da Coruña

 

14:30 - 16:00. Esmorzar (inscrits)

DIJOUS 15 DE FEBRER – SESSIÓ DE VESPRADA

16:00 - 17:15. Presentació de Comunicacions:

Modera: Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (Universitat Jaume I)

 • Primer bloc de comunicacions:
  • “Observatorio de las Ofertas de Empleo Gestionadas por el OPAL de la Universitat de València -ObservEM- (resultados comparativos 2015-2016)”. Juan Pablo Gamboa, Vicente González i Ana Hernández (OPAL, Universitat de València).
  • “Un nuevo modelo metodológico para un Informe de Inserción Laboral de las/os tituladas/os de la Universidad de Jaén, sostenible y comparable”. María Dolores Heredia Medina, Trinidad Ortega Expósito i Juan Carlos Sánchez Rodríguez (Área de Empleabilidad y Emprendimiento, Universidad de Jaén).
 • Segon bloc de comunicacions:
  • “Impacto de los programas de prácticas en la inserción laboral de los titulados y tituladas de las universidades públicas canarias”. Ignacio Almeida Suárez (Observatorio de Empleo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Javier Matías Ramírez Romero (Fundación General de la Universidad de La Laguna), Luis Prieto Gómez i Ángeles Hernández Goya (Fundación Canaria para el Fomento del Empleo).
  • “Estudio sobre la incidencia real de las prácticas extracurriculares en la inserción laboral de los egresados”. Antonio Delgado Padial i Francisco Javier Valero Osuna (Universidad de Granada).
  • “Demandas y motivaciones de las entidades colaboraras en las prácticas externas. El uso de la entrevista semiestructurada como herramienta”. Reina Ferrández-Berrueco i Ester Navarro-López (Universitat Jaume I).
 • Tercer bloc de comunicacions:
  • “Seguimiento y análisis de la inserción laboral de la población titulada en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia (SUG)”. María Carmen Fernández Montes, José Eduardo López Pereira, María Patrocinio Morrondo Pelayo (ACSUG).
  •  “Consulta web de indicadores de inserción laboral de egresados de grado de la UMU”. María Belén García Palma, Antonia Martínez Pellicer i Elvira Ferre Jaén (Observatorio de Empleo, COIE, Universidad de Murcia).
  • “Observa-E: Herramientas para la comunicación de datos sobre inserción laboral y empleabilidad de la Universidad de Málaga”. José María Alonso Calero, Gloria Jiménez Murillo, José Carlos Ruíz Díaz i María Ángeles Valverde Arrebola (Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento (Universidad de Málaga).

18:00 - 19:30. Descans – Temps Lliure 

19:30 - 20:30. Activitat cultural a la ciutat (inscrits)

21:00. Sopar al Reial Casino Antic de Castelló (inscrits)

 

DIVENDRES 16 DE FEBRER – SESSIÓ DE MATÍ09:30 a 11:00.

9:30 - 11:00. Taula Redona: Estrenyent la col·laboració dels serveis públics amb les Universitats

Ponents:

 • D. Salvador Palazón Ferrando. Director General de l'AVAP.
 • D. Leonardo Caruana, Subdirector General de Coordinació i Seguiment Universitari. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
 • D. José Eduardo López Pereira. Director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).
 • Da. Rosa Batista Canino.  Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
 • Da. Silvia Sosa Cabrera. Directora de Prácticas en Empresa y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Modera: Da. Nuria Grané Teruel. Vicerectora d'Estudiants i Ocupació, Universitat d'Alacant; responsable del Grup d'Ocupació de CRUE-Assumptes Estudiantils

11 a 11:30. Pausa – cafè (inscrits)

11:30 - 13:00. Reunió de treball dels Observatoris d'Ocupació Universitaris.

Modera: Da. Ana Sanjuan. Responsable del Observatorio de Empleabilidad de la Universidad Autònoma de Madrid.

13:00. Conclusions de les jornades i acte de clausura

 • Da. Pilar García Agustín. Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa.
 • Da. Nuria Grané Teruel. Vicerectora d'Estudiants i Ocupació, Universitat d'Alacant; responsable del Grup d'Ocupació de CRUE-Assumptes Estudiantils
 • D. Raül Burriel. Tècnic de l'Observatori Ocupacional de l'OIPEP.

13:30. Vi d'honor