UJI

Comunicacions

Última modificació: 16/01/2018 | Font: OIPEP

Durant la vesprada del primer dia de les jornades (15 de febrer, de 16h a 17:15h) tindrà lloc una sessió de comunicacions on els serveis i unitats d'observatoris d'ocupació o altres entitats i experts, podran presentar experiències de bones pràctiques en l'àmbit del seguiment i anàlisi de la inserció laboral dels titulats universitaris.

Per a l'acceptació de les comunicacions s'ha d'enviar, fins el 30 de gener, a l'adreça de correu electrònic jobseu2018@uji.es, un abstract que incloga la següent informació:

 • Nom i cognoms de l'autor o autors
 • Afiliació
 • Correu electrònic de contacte
 • Resum (màxim 500 paraules), que haurà de detallar els següents aspectes:
  • Necessitat o problema a abordar amb la bona pràctica
  • Metodologia o aplicació de l'experiència
  • Resultats o beneficis obtinguts
  • Possibilitat de transferència a altres universitats o entitats
  • Valoració
 • Paraules clau (màxim 5 paraules)

Com a mínim un dels autors ha d'estar inscrit en les Jornades.