Presentació

08/05/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques és l’encarregada de les accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Compta amb un Consell Assessor d’Inserció Professional.

És una dependència del Vicerectora d'Estudiantat i Vida Saludable i té assignades les funcions d’organització, coordinació i gestió dels programes següents:

  • Pràctiques externes de titulacions oficials
  • Pràctiques internacionals
  • Orientació cap a l’ocupació i la inserció professional
  • Formació cap a l’ocupació
  • Fires i jornades d'orientació professional i inserció laboral
  • Observatori Ocupacional
  • Agència de Col·locació
  • Presentacions corporatives: Ocuparty
  • Sensibilització cap a l’emprenedoria
  • Altres programes adreçats a fomentar l’ocupabilitat tant de l’estudiantat com de titulats i titulades

L’any 2004, l’OCIE (ara ORI i OIPEP) va ser el primer servei a l’UJI que va elaborar la Carta de serveis que recull els nostres compromisos per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres usuaris i usuàries.

Col·laboracions amb ocupadors (Rànquing QS Employability)

Taxa d'Ocupació de les persones graduades