UJI

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

25/06/2020 | OIPEP

Preocupa't

 

Destacats

Instrucció del Vicerectorat d'Investigació i Transferència i del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social respecte a l'accés al campus, durant la situació de reducció de l'activitat presencial, per motius d'investigació, de realització de pràctiques externes, curriculars o extracurriculars, d'estudiantat i de personal investigador convidat. Accedeix al contingut del document de sol·licitud. (24-06-2020)

Resolució de 16 de juny de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda deixar sense efecte la Resolució d'11 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les pràctiques en centres sanitaris del Sistema Valencià de Salut i centres sanitaris privats per estudiants d'universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com per estudiants de cicles formatius de formació professional de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i contagi pel Covid-19 (19-06-2020)

FAQ pràctiques externes nacionals (11-06-2020)

Resolució de 9 de juny de 2020, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'actualització de les instruccions sobre el funcionament de les pràctiques externes nacionals per la pandèmia de la Covid-19 (10-06-2020)

Resolució de 9 de juny de 2020, de la rectora de la Universitat Jaume I sobre el desenvolupament de les pràctiques curriculars i extracurriculars  (10-06-2020)

FAQ pràctiques externes internacionals (15-05-2020)

Accions de formació cap a l’ocupació i l’emprenedoria que poden reconèixer-se en hores de pràctiques externes curriculars (05-05-2020)

Històric de disposicions

Resolució de 20 d'abril de 2020, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'actualització d'instruccions sobre el funcionament de les pràctiques externes nacionals i internacionals per la pandèmia de la COVID-19 (20-04-2020)

Resolució de 7 d'abril de 2020, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual s'amplien les mesures excepcionals en relació amb el funcionament de la Universitat Jaume I durant la durada de l'estat d'alarma (07-04-2020)  

Instrucció respecte al funcionament de les pràctiques externes (nacionals i internacionals), d'acord amb el protocol de resposta davant infeccions i epidèmies i la resolució de la rectora de 12 de març de 2020 durant la situació de reducció d'activitat presencial (23-03-2020). Actualitzada mitjançant la resolució de 20 d'abril de 2020 del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social.

COVID-19 Instruccions per a les pràctiques externes (nacionals i internacionals) de l’UJI (13-03-2020)

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques

Universitat Jaume I
Edifici Ampliació Biblioteca, nivell 0. Campus del Riu Sec
12071 - Castelló de la Plana

Tel.: +34 964 38 7072/ 7066    Fax: +34 964 38 70 01

Adreça electrònica: preocupat@uji.es

Informació de Pràctiques Erasmus+ i Pràctiques Solidàries en Països Empobrits Tel.7062/ 7064 

Adreça electrònica: erasmuspractiques@uji.es

Pots seguir a l'OIPEP a Segueix-nos a facebookSegueix-nos a twitterSegueix-nos a linkedin


 

Pots seguir a l'OIPEP a Facebook Twitter - LinkedIn