UJI
  • UJI
  • Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

30/07/2020 | OIPEP

Preocupa't

 

Tancament de l'OIPEP a l'estiu

L'OIPEP romandrà tancada des de l'1 fins el 24 d'agost.

Destacats

Criteris per a l'organització de la mobilitat acadèmica nacional e internacional en la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2020/2021 ( 13-07-2020)

Instrucció del Vicerectorat d'Investigació i Transferència i del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social respecte a l'accés al campus, durant la situació de reducció de l'activitat presencial, per motius d'investigació, de realització de pràctiques externes, curriculars o extracurriculars, d'estudiantat i de personal investigador convidat. Accedeix al contingut del document de sol·licitud. (24-06-2020)

Resolució de 16 de juny de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda deixar sense efecte la Resolució d'11 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les pràctiques en centres sanitaris del Sistema Valencià de Salut i centres sanitaris privats per estudiants d'universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com per estudiants de cicles formatius de formació professional de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i contagi pel Covid-19 (19-06-2020)

FAQ pràctiques externes nacionals (11-06-2020)

Resolució de 9 de juny de 2020, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'actualització de les instruccions sobre el funcionament de les pràctiques externes nacionals per la pandèmia de la Covid-19 (10-06-2020)

Resolució de 9 de juny de 2020, de la rectora de la Universitat Jaume I sobre el desenvolupament de les pràctiques curriculars i extracurriculars  (10-06-2020)

Accions de formació cap a l’ocupació i l’emprenedoria que poden reconèixer-se en hores de pràctiques externes curriculars (05-05-2020)

Històric de disposicions

Resolució de 20 d'abril de 2020, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'actualització d'instruccions sobre el funcionament de les pràctiques externes nacionals i internacionals per la pandèmia de la COVID-19 (20-04-2020)

Resolució de 7 d'abril de 2020, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual s'amplien les mesures excepcionals en relació amb el funcionament de la Universitat Jaume I durant la durada de l'estat d'alarma (07-04-2020)  

Instrucció respecte al funcionament de les pràctiques externes (nacionals i internacionals), d'acord amb el protocol de resposta davant infeccions i epidèmies i la resolució de la rectora de 12 de març de 2020 durant la situació de reducció d'activitat presencial (23-03-2020). Actualitzada mitjançant la resolució de 20 d'abril de 2020 del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social.

COVID-19 Instruccions per a les pràctiques externes (nacionals i internacionals) de l’UJI (13-03-2020)

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques
Universitat Jaume I
Edifici Ampliació Biblioteca, nivell 0. Campus del Riu Sec
12071 - Castelló de la Plana
Tel.: +34 964 38 7072/ 7066    Fax: +34 964 38 70 01
Adreça electrònica: preocupat@uji.es
Informació de Pràctiques Erasmus+ i Pràctiques Solidàries en Països Empobrits Tel.7062/ 7064 
Adreça electrònica: erasmuspractiques@uji.es
Pots seguir a l'OIPEP a Facebook Twitter - LinkedIn