Presentació Presentació

13/12/2021 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Oficina d'Innovació i Auditoria TI presta assessorament en l'abstracció i disseny organitzatiu basat en l'ús tecnologies  de la informació a la Universitat. Conforme als criteris del Pla de Sistemes de la UJI i del Sistema de Direcció estrategica de la UJI.

És l'encarregada de l'organització del procés d'aplicació de les TI; del control i l'auditoria dels sistemes d'informació; i del suport per al compliment dels principis etics relacionats en les TI (com per exemple els de la intel·ligència artificial) i a la protecció dels drets digitals de la comunitat universitària conforme a lo establert en els estatus de la Universitat.

Funcions

  • Organització tecnològica i projectes.

​Prospectiva, organització i sistemàtiques

L'organització del procés tecnològic TI/SI aquesta basat en la gestió d'iniciatives TI: per a millorar els actuals sistemes d'informació, ordenar els recursos disponibles, i analitzar la incorporació de noves tecnologies o noves tendències tecnològiques en la institució. 

Les iniciatives estan alineades amb el vigent pla estratègic de la Universitat Jaume I, tenen una incidència significativa en el posicionament TI/SI de la UJI i contribueixen a les finalitats de la institució aportant-li avantatge competitiu, imatge i reputació. Les iniciatives es despleguen en un o diversos projectes.

Innovació  i govern TI

- Suport al proces de gestió de les iniciatives de TI/SI de la Universitat mitjant la implantació "progressivadel marc tecnològic SI/TI com a eina de Govern IT de la institució.

El marc es configura com un conjunt d'eines necessàries per al disseny organitzatiu de la institució amb la incorporació sistematica d'eines i serveis, tant informàtics com a organitzatius. 

- Per a la gestió i control de les Iniciatives i projectes TI es fa una convocatòria anual oberta a tota la comunitat universitària, on totes les propostes aprovades conformen la Cartera de Projectes de la UJI, que es configura com a eina de gestió i direcció del govern TI.

Vigilància en TI/SI

- Avaluació, formació i experimentació en tecnologies emergents per a identificar possibilitats i usos en la Universitat; com per exemple el machine learning, l'arquitectura empresarial, la identificació digital i la transformació digital.

- Adreça del Laboratori d'innovació tecnològica (TECLAB).

- Representació tècnica de la UJI en la CRUE-TIC i en EUNIS.

  • Auditoria TI

- Coordinació d'auditories de compliment de seguretat dels sistemes i la informació; de protecció de dades personals i drets digitals; i de govern TI.

Supervisió del nivell de maduressa de la universitat en el proces d'implantació "progressiva" de la digitalització i incorporació de TI.

Coordinació en l'aplicació a la UJI del model d'Autoavaluación del Govern TI de la CRUE-TIC i participació en la seua ampliació en el grup de treball de la sectorial-TIC de CRUE, com a "model d'avaluació de la transformació digital com a efecte de la incorporació d'eines: Descripció TI, Innovació TI, Govern TI i Transformació TI". Permet l'elaboració anual de l'informe de maduressa institucional i sectorial de l'UNIVERSITIC de la CRUE-TIC.

Certificat de Compliment amb l'Esquema Nacional de Seguretat.

- Supervisió de la seguretat dels sistemes d'Informació, per delegació de la Gerència. 

Secretaria de la Comissió de Seguretat de la Informació i de la Comissió Tècnica de Projectes TI.

Control en l'aplicació de les mesures previstes en l'Esquema Nacional de Seguretat.

Elaboració de l'Informe INES. Informe Nacional de l'Estat de Seguretat del CCN-CERT.

Manteniment del Centre de seguretat i privacitat de la UJI.

  • Etica i tecnologies  de la informació

- Suport al compliment de principis etics relacionats en les TI (com per exemple els de la intel·ligència artificial) i a la protecció dels drets digitals de la comunitat universitària. Tots ells alineats amb el codi etic de la universitat. 

- Suport al Delegat de Dades Personals (DPD) de la Universitat en la supervisió de la protecció dels drets digitals i de dades personals en la Universitat.

- Suport a la Secretaria General en el compliment normatiu en protecció de dades personals.

S'adscriu al Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació  i les seues actuacions es realitzen sota l'alta adreça de l'aquest òrgan de govern, que és el màxim responsable del seu funcionament.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI