Ecografia Guiada. Mètode No Invasiu per a Diagnòstic, Tècniques i Cures Cursos de Formació Permanent. Curs 2022/2023 - semestre 2

05/12/2022 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Directora: María Desamparados Bernat Adell (Unitat Predepartamental d'Infermeria)

Càrrega lectiva: 4 crèdits ECTS

Aquest curs compta amb el reconeixement de 2 crèdits optatius per a graus UJI.

Modalitat: semi-presencial

Import de matrícula: 175 €, 120 € (estudiantat UJI i alumniSAUJi Premium)  

Dates de realització: segon semestre del curs 2022/2023

Certificació: certificat d'un curs de formació permanent emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.


Informació acadèmica: María Desamparados Bernat Adell, bernatm@uji.es


Informació i Matrícula

Fundació Universitat Jaume I-Empresa (VA SER)
Adreça electrònica: formacion@fue.uji.es
Pàgina web: http://www.fue.uji.es
Telèfon: 964 387 209 / 222


Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis