UJI

C18095-El Moodle del Portal Educatiu Mestre a Casa

Cursos de Formació Continuada. Curs 2018/2019 - semestre 2
Última modificació: 30/04/2019 | Font: ODE

Director: Julio Pacheco Aparicio 

Dates de realització: del 10 al 28 de juny 2019

Hores: 30

Preu: 25 €

Idioma: Castellà

Modalitat: a distància

Informació Acadèmica: Julio Pacheco Aparicio pacheco@uji.es


PROGRAMA

 • Tema 1 Introducció.
  En aquest primer tema del curs veurem què és Moodle i quins són les seues característiques.
 • Tema 2 Recursos i mòduls transmisius.
  Són els recursos i mòduls que ens permeten transmetre informació a l'estudiant, és a dir, els materials d'estudi. Dins d'aquests continguts podem trobar documents de text, pàgines web o qualsevol altre document que servisca per a oferir informació.
 • Tema 3 Recursos i mòduls interactius.
  Els mòduls interactius són treballs i activitats que el professor/a considera adequats i convenients per a l'aprenentatge de la matèria i que l'estudiant ha de realitzar. Permeten arreplegar el treball individual dels estudiants, corregir i posar notes.
 • Tema 4 Mòduls col·laboratius.
  Els mòduls col·laboratius permeten als alumnes treballar en equip: intercanviar comentaris i treballar conjuntament en documents. En aquest tema veurem detalladament els Fòrums i per damunt les Wikis i deixarem alguns d'ells únicament per a aquells que desitgen ampliar els seus coneixements.
 • Tema 5 Mòduls de comunicació.
  Les eines de comunicació són fonamentals en qualsevol entorn virtual d'aprenentatge ja que faciliten i enriqueixen la interacció entre tots els membres de la comunitat. Ens estem referint a la missatgeria, consultes, enquestes i xats.
 • Tema 6 Gestió i administració.
  El professorat també ha de conèixer algunes eines administratives per a mantenir el curs i als seus participants organitzats.
  Les tasques d'administració que el professorat podrà realitzar seran: gestionar còpies de seguretat, importar dades d'un curs, realitzar regiment d'activitat recent i gestió d'informes i qualificacions.

PROFESSORAT
Julio Pacheco Aparicio. Universitat Jaume I

INFORMACIÓ DEL CURS
Destinataris i preferències de selecció: Alumnes del Grau de Mestre/a de Educació Infantil o Primària. Alumnes de la Diplomatura de Mestre/a de l'especialitat d'educació infantil, educació primària, educació física o educació musical. Alumnes del Màster Universitari de professor/a d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Estudiants de titulacions relacionades amb la docència. Professors d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyaments d'Idiomes.  Professionals vinculats amb l'ensenyament.

Dates de realització: del 10/06/2019 al 28/06/2019

Lloc de realització: On-line

Horari de realització del curs:  On-line

Nombre de participants: màxim 60  alumnes.

Metodologia: El curs serà eminentment pràctic. Cadascuna de les unitats tindrà una part teòrica que s'explicarà i a partir d'ella es proposaran tasques per a la consolidació dels conceptes i aplicacions mostrades.

Criteris d'avaluació: Cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolideu coneixements. De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació final del curs.

Certificació: Certificat de l'Oficina d'Estudis d'un curs de formació continuada de 30 hores.

Reconeixement d'1,5 crèdits per a graus de la UJI.


MATRÍCULA ON LINE

Per a aquest curs no hi ha preinscripció. La matrícula és directa i estarà oberta tot el mes de maig de 2019 en la web http://bit.ly/C18095VAL

Tota matrícula que no es pague en el moment de fer la inscripció serà esborrada

Import de matrícula: 25 euros


Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis