UJI

C18092-Competència Digital en LliureX

Cursos de Formació Continuada. Curs 2018/2019 - semestre 2
Última modificació: 01/02/2019 | Font: ODE

Director: Julio Pacheco Aparicio

Dates de realització: 4 a 22 de febrer 2019

Preu: 25 €

Idioma: Castellà

Modalitat: presencial i a distància

Informació Acadèmica: Julio Pacheco Aparicio pacheco@uji.es 


PROGRAMA

  • Unitat 1: Primers passos amb LliureX. Proporciona a l'usuari una visió global del projecte LliureX així com conèixer els elements que el componen. Es descriuen els passos per a instal·lar LLiureX, bé en el disc dur de l'ordinador o bé en una memòria USB.
  • Unitat 2: Organització de la informació i del treball en LliureX. L'usuari aprèn a treballar amb fitxers i carpetes en LliureX. S'aprèn a organitzar el treball en diferents espais o escriptoris.
  • Unitat 3: Eines bàsiques en LLiureX: navegació per Internet i creació de documents. L'usuari aprèn a navegar per internet usant el navegador web inclòs en Lliurex. S'aprèn a usar de forma bàsica l'editor de text de LLiureX i coneixerem la suite ofimàtica Lliure Office i s'estudia les eines disponibles en LliureX per a visualitzar documents PDF.
  • Unitat 4: Eines bàsiques en LLiureX: multimèdia. L'usuari utilitza un conjunt d'aplicacions que li permeten treballar, de forma bàsica, amb el so i els gràfics. LliureX incorpora una àmplia col·lecció de programes destinats a treballar amb elements multimèdia.
  • Unitat 5: Aplicacions educatives en LliureX i cerca de recursos en la web. LliureX inclou un ampli ventall d'aplicacions educatives, i la utilització d'algunes d'elles són l'objectiu d'aquesta unitat.
  • Unitat 6: Eines de configuració i administració bàsica de LliureX. Proporciona a l'usuari una descripció de les eines específiques que LliureX inclou en la distribució per a facilitar les tasques bàsiques de gestió del sistema.

PROFESSORAT. Julio Pacheco Aparicio. Universitat Jaume I

INFORMACIÓ DEL CURS

Destinataris i preferències de selecció: Alumnes del Grau de Mestre/a d'Educació Infantil o Primària. Alumnes de la Diplomatura de Mestre/a de l'especialitat d'educació infantil, educació primària, educació física o educació musical. Alumnes del Màster Universitari de professor/a de ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Estudiants de titulacions relacionades amb la docència. Professors d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyaments d'Idiomes.  Professionals vinculats amb l'ensenyament.

Dates de realització: del 04/02/2019 al 22/02/2019

Lloc de realització: Facultat de Ciències Humanes i Socials Aula HA0203AI i on-line

Horari de realització del curs:  modalitat presencial per les vesprades i horari lliure en modalitat on-line.

Nombre de participants: màxim 60 alumnes.

Metodologia: El curs serà eminentment pràctic.

Cadascuna de les unitats tindrà una part teòrica que s'explicarà i a partir d'ella es proposaran tasques per a la consolidació dels conceptes i aplicacions mostrades.

Criteris d'avaluació: Cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolideu coneixements.

De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació final del curs.

Certificació: Certificat de l'Oficina d'Estudis d'un curs de formació continuada de 30 hores.

Reconeixement d'1,5 crèdits per a graus de la UJI.

MATRÍCULA  DIRECTA EN LÍNIA

Serà necessari emplenar la inscripció i fer el pagament. L'enllaç estarà accessible fins al 28 de gener (inclòs) en les següents webs:

Import de matrícula: 25 euros


Informació Administrativa

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis