UJI

C18034-Ukelele a l'Aula

Cursos de Formació Continuada. Curs 2018/2019 - semestre 2
Última modificació: 10/12/2018 | Font: ODE

Directors: Antoni F. Ripollés Mansilla i Alberto Cabedo

Dates de realització: del 28 de gener al 18 de març de 2019

Hores: 40

Preu: 104 €

Idioma: Valencià/Espanyol

Modalitat: semipresencial

Informació Acadèmica: Antoni F. Ripollés ripolles@uji.es  i Alberto Cabedo, cabedoa@uji.es


PROGRAMA

I. TÈCNICA DE L’UKELELE.

1. L’Ukelele: parts, posició i afinació. Posició i pulsació d'ambdues mans. Digitació.

2. Acords majors i menors: posició, pulsació i xifrat. Teoria de les posicions.

3. Acords quatríades (7, m7, Maj7, dim...). Pulsació i xifrat.

4. Ritmes bàsics: pulsació de la mà dreta. Acompanyaments.

II: APLICACIÓ DIDÀCTICA DE L’UKELELE A L’AULA.

5. Repertori popular i escolar. Creació de materials didàctics.

6. Recursos per a conjunt instrumental amb Ukelele. Elaboració de projectes musicals a l’Aula.

INFORMACIÓ DEL CURS

Destinataris i preferències de selecció:
Estudiantat de Mestre o Mestra en Educació Primària (Menció Música), Estudiantat de Grau de Mestre o Mestra d’Infantil y Primària, Professorat d’Infantil i Primària, Professorat de Secundaria, Persones Titulades Superiors de Música.

Dates de realització: 28 de gener al 18 de març de 2019.

Lloc de realització: Aula de Música Matilde Salvador (HC 2123AA)

Horari de realització del curs:  Dilluns de 17:00 a 19:30h

Nombre de participants: màxim, 25 alumnes.

Metodologia:

Classes pràctiques presencials amb l’Ukelele, on s'interpreten de manera individual i/o col·lectiva amb acords, diverses cançons del repertori de curs.

Tutorials virtuals i treball de reforç online. Treball de pràctica no presencial.

Criteris d’avaluació:

L’avaluació serà contínua i formativa durant tot el procés d’aprenentatge. La presència de tots els estudiants, contribueix a reforçar i justificar els arguments a favor de la metodologia de grup (assistència 80% i participació a les sessions).

Certificació: Certificat emès per l’Oficina d’Estudis d’un curs de formació continuada de 40 hores.

Reconeixement de 2 crèdits per a graus de l’UJI.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ON LINE

Procediment de matrícula:

  1. Cal introduir totes les dades sol·licitades en la preinscripció on-line abans del 20 de gener de 2019 en bit.ly/C18034VAL
  2. Revisar correu electrònic el dilluns 21 de gener.
    S’enviarà un correu electrònic per a comunicar l’admissió al curs, i un altre amb l’enllaç de pagament.
  3. Pagar la matrícula: el 21, 22 i 23 de gener.

Data d’admissió. 21 de gener de 2019.

Import de matrícula: 104 euros


Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis