UJI

C18032-Gestió Professional de la Marca en el Medi online: Estratègia, Publicitat, Reputació i Social Media

Cursos de Formació Continuada. Curs 2018/2019 - semestre 2
Última modificació: 05/03/2019 | Font: ODE

Directora: Cristina González Oñate

Dates de realització: 4, 5, 11 i 12 d'abril 2019

Hores: 20

Preu: 60 €

Idioma: Espanyol

Modalitat: presencial

Informació Acadèmica: Cristina González Oñate, onate@uji.es i Carlos Fanjul Peyró, fanjul@uji.es


PROGRAMA
Les empreses sol·liciten a la universitat que els estudiants tinguin un coneixement professional a l'hora de gestionar la marca al mitjà online. No n'hi ha prou manejar eines i xarxes socials, la comunicació de la marca al aquest mitjà comporta una revisió més profunda a l'hora de plantejar estratègies de comunicació en aquest mitjà que cada dia va més en auge.

Continguts:
ESTRATÈGIA DIGITAL: Principals passos per elaborar una estratègia en el mitjà Internet. Comportament del consumidor, tendències socials. Posicionament online, Analítica Web, Eines de mesura, accions.
COMUNICACIÓ DE CRISI EN EL MEDI EN LÍNIA: Gestió professional de la reputació a Internet
SOCIAL MEDIA: Gestió professional dels mitjans socials (Xarxes socials i comunitats virtuals)
PUBLICITAT DIGITAL: Noves tendències de marca en el mitjà online, formats, estratègies i creativitat.

Objectius:
Adquirir coneixements per a la correcta gestió de la marca en el mitjà online
Establir estratègies de comunicació de marca adequades al mitjà online
Entendre i comprendre el panorama dels Social Media des de la perspectiva professional Aplicar estratègies per a situacions de crisi en aquest mitjà
Potenciar la marca a través de publicitat en línia
Gestió i producció de continguts de marca en el mitjà online: creativitat aplicada al medi Adequar els valors intangibles de la marca corporativa al mitjà online
Adquirir coneixements per al mesurament i l'analítica web

PROFESSORAT
Cristina González Oñate (UJI)
Carlos Fanjul Peyró   (UJI)
Francisco García Ull (UJI)
Juan Poveda (Agencia Trumbo)
Beatriz Planells (Sekuenz)
Francisco Jiménez (Agencia Afthershare)
Maria Ángeles Safont (Havas Media)
Javier Serrano (Cadena Cope)

INFORMACIÓ DEL CURS
Destinataris i preferències de selecció: Preferentment, estudiants del Grau en Publicitat, Comunicació Audiovisual i Periodisme. Obert a estudiants de l'UJI d'altres titulacions. Han de dur portàtil propi a l'aula.

Dates de realització: 4, 5,11 i 12 d'abril de 2019 (dijous i divendres)

Lloc de realització: Aula HA1004AA Facultat de Ciències Humanes i Socials

Horari de realització del curs:  De 15:30 a 20:30 hores

Nombre de participants: màxim, 70 alumnes.

Metodologia: L'estudiant rebrà en cada sessió una primera part teòrica que l'ajudi a establir els paràmetres fonamentals per a la correcta gestió de la marca en el mitjà online. Després, en una segona part, s'aplicarà de manera pràctica el coneixement adquirit amb exercicis propers a la realitat empresarial. Es combinaran sessions teòriques amb exercicis pràctics proposats pel professorat.

Criteris d’avaluació: En cada sessió, el professorat demanarà als estudiants exercicis pràctics que serviran com a sistema d'avaluació. (80% de la nota final)
L'assistència és obligatòria i per a superar el curs cal assistir al 80% del total de les sessions. (20% de la nota final)

Certificació: Certificat emès per l’Oficina d’Estudis d’un curs de formació continuada de 20 hores. Reconeixement d’1 crèdit per a graus de l’UJI.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ON LINE

Procediment de matrícula:

a)    Cal introduir totes les dades sol·licitades en la preinscripció on-line abans del 21 de març de 2019 en bit.ly/C18032VAL

b)    Revisar correu electrònic el 22 de març.
S’enviarà un correu electrònic per a comunicar l’admissió al curs, i un altre correu electrònic amb l’enllaç a una plataforma de pagament segur, per poder pagar la matrícula mitjançant una targeta bancària.

Data d’admissió. 22 de març de 2019.

Import de matrícula: 60 euros


Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis