El Moodle des del Punt de Vista del Professor (@) Cursos de Formació Continuada. Curs 2021/2022 - semestre 2

31/05/2022 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Director: Julio Pacheco Aparicio (Departament de Matemàtiques)

Hores: 30 h

Modalitat: a distància

Import de matrícula: 25 € 

Dates de realització: del 6 al 24 de juny de 2022

Certificació: certificat d'un curs de 30h de formació continuada emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.
Reconeixement de 1,5 crèdits optatius de grau UJI.


Informació acadèmica: Julio Pacheco Aparicio, julio.pacheco@uji.es


PROGRAMA

Tema 1 Introducció.
En aquest primer tema del curs veurem què és Moodle i quines són les seues característiques.
Tema 2 Recursos i mòduls transmisivos.
Són els recursos i mòduls que ens permeten transmetre informació a l'estudiant, és a dir, els materials d'estudi. Dins d'aquests continguts podem trobar documents de text, pàgines web o qualsevol altre document que servisca per a oferir informació.
Tema 3 Recursos i mòduls interactius.
Els mòduls interactius són treballs i activitats que el professor/a considera adequats i convenients per a l'aprenentatge de la matèria i que l'estudiant ha de realitzar. Permeten arreplegar el treball individual dels estudiants, corregir i posar notes.
Tema 4 Mòduls col·laboratius.
Els mòduls col·laboratius permeten als alumnes treballar en equip: intercanviar comentaris i treballar conjuntament en documents. En aquest tema veurem detalladament els Fòrums i per damunt les Wikis i deixarem alguns d'ells únicament per a aquells que desitgen ampliar els seus coneixements.
Tema 5 Mòduls de comunicació.
Les eines de comunicació són fonamentals en qualsevol entorn virtual d'aprenentatge ja que faciliten i enriqueixen la interacció entre tots els membres de la comunitat. Ens estem referint a la missatgeria, consultes, enquestes i xats.
Tema 6 Gestió i administració.
El professorat també ha de conèixer algunes eines administratives per a mantenir el curs i als seus participants organitzats. Les tasques d'administració que el professorat podrà realitzar seran: gestionar còpies de seguretat, importar dades d'un curs, realitzar regiment d'activitat recent i gestió d'informes i qualificacions.
 
Metodologia: El curs serà eminentment pràctic.  Cadascuna de les unitats tindrà una part teòrica que s'explicarà i a partir d'ella es proposaran tasques per a la consolidació dels conceptes i aplicacions mostrades.
 
Criteris d'avaluació: Cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolideu coneixements. De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació final del curs.
 
MATRÍCULA EN LÍNIA
Pots matricular-te fins el 2 de juny des de la web MATRÍCULA
 
Import de matrícula: 25 euros

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Tel. (+34) 964 38 7230,  (+34)  964 72 9454 , (+34) 964 72 9456.
Edifici de Rectorat (despatx RR0124SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis