Elaboració de Recursos Educatius Digitals: Continguts en Format Estàndard (@) Cursos de Formació Continuada. Curs 2021/2022 - semestre 2

15/02/2022 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Director: Germán León Navarro (Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors)

Hores: 30 h

Modalitat: a distància

Dates de realització: del 30/03/2022 al 15/04/2022 

Import de matrícula: 25 € 

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.


Informació acadèmica: Julio Pacheco Aparicio, julio.pacheco@uji.es

Requisits d'accés: cap

Idioma: castellà

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada de 30 hores, emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.

Reconeixement: 1,5 crèdits per a graus de l'UJI.

Informació acadèmica: Julio Pacheco Aparicio, julio.pacheco@uji.es

Programa 

Tema 1: Llicències de programari. eXeLearning i el seu editor de text.
Tema 2: Informació textual (I) i altres continguts.
Tema 3: Propietat intel·lectual.Informació textual (II) i activitats interactives (I)
Tema 4: Activitats interactives (II)
Tema 5: Banc de recursos i activitats interactives experimentals.
Tema 6: Fulles d'estil i exportació.

Professorat: Julio Pacheco Aparicio

Metodologia: Cadascuna de les unitats anirà acompanyada d'una sèrie de tasques, encaminades principalment al fet que l'alumne aplique i aferme de manera immediata els coneixements adquirits.

Al llarg del curs, l'alumne podrà trobar diferents tipus de tasques:

• En primer lloc, activitats senzilles, intercalades en els continguts teòrics. Aquestes activitats o exercicis guiats tenen com a propòsit aplicar de manera immediata les instruccions exposades, seguint instruccions molt concretes. Així, dins d'aquestes activitats es demanarà, per exemple, instal·lar eXe Learning, escriure un text curt, inserir una determinada imatge...

• En segon lloc, qüestionaris, encaminats a afermar els aspectes més rellevants tractats en la unitat.

• I, finalment, un projecte, que s'anirà realitzant i completant al llarg de tot el curs. Aquest projecte serà en realitat una unitat didàctica, de lliure elecció per cadascun dels alumnes.

Es recomana realitzar aquestes activitats en l'ordre indicat: les activitats senzilles en el moment en què apareguen en els continguts teòrics. A continuació, el qüestionari; i finalment el projecte d'unitat didàctica.

Criteris d'avaluació: Cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolideu coneixements.

De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació final del curs.

Activitat final: Realitzar una activitat que puga ser utilitzada de manera pràctica a l'aula LliureX (utilitzant alguna o diverses de les eines vistes en el curs) que siga aplicable a una classe del futur àmbit de treball de l'estudiant (una classe d'infantil, primària o secundària de l'especialitat que l'alumne trie).

MATRÍCULA EN LÍNIA

Termini de matrícula: del 14 de febrer al 28 de març de 2022

Cal introduir les dades d'inscripció i fer el pagament amb targeta bancària en la web MATRÍCULA 

Les persones sense vincle amb l'UJI han d'enviar el seu DNI, NIF o passaport escanejat per registre telemàtic, mitjançant una sol·licitud genèrica dirigida a l'Oficina d'Estudis, des del web https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica

Import de matrícula: 25 euros


Informació administrativa


Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Tel. (+34) 964 38 7230,  (+34)  964 72 9454 , (+34) 964 72 9456.
Edifici de Rectorat (despatx RR0124SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis