panoramica UJI

Ús de la Pissarra Digital Interactiva

Cursos de Formació Continuada. Curs 2019/2020 - semestre 1
Última modificació: 18/11/2019 | Font: ODE

Director: Julio Pacheco Aparicio

Dates de realització: 9 desembre 2019-10 gener 2020.

Hores: 30

Preu: 25 €

Idioma: Espanyol

Modalitat: presencial/a distància

PROGRAMA

Unitat 1: Conceptes i funcionalitats bàsiques

Estudiar els components bàsics i sistemes complementaris de la pissarra digital interactiva (PDI). Una vegada instal·lat el maquinari i realitzades totes les connexions necessàries entre la PDI i la resta de components del sistema, el següent pas és el de la instal·lació del programari associat a la PDI.

Unitat 2: Posada en marxa: configuració i ús del maquinari i programari associat a la PDI

El programari ens oferirà una sèrie de ferramentes, per exemple: retoladors, punters, el programa per a la creació de continguts (programa d'autor), etc., que seran molt útils a l'hora de treballar amb la PDI. Aquestes ferramentes, encara que variaran en funció del model de PDI utilitzat, seran molt paregudes si comparem diferents marques de PDI.

Unitat 3: Aplicacions específiques de la PDI en l'aula

En aquesta unitat s'apliquen tots els coneixements adquirits en les dues unitats anteriors amb l'objectiu d'introduir la PDI en la nostra tasca diària en l'aula.

Unitat 4: Cerca de recursos digitals i integració en el currículum

El personal docent necessita pautes concretes per a recopilar elements (recursos), conèixer i usar correctament amb els diferents formats d'arxius, així com saber la ubicació i forma d'accedir a diferents repositoris i mediateques de lliure utilització des d'on obtenir recursos a través d'Internet.

Es necessita a més, saber organitzar aquests recursos, realitzar xicotetes modificacions sobre aquests, si fóra necessari, i construir activitats i integrar-les en el nostre currículum per a la seua aplicació a l'aula.

Aquesta unitat pretén donar resposta a totes les necessitats posades de manifest en els paràgrafs anteriors.

Unitat 5: Ús de la PDI amb contingut propi. Presentació de projecte de final de curs  

Aquesta unitat la utilitzarem per a presentar exemples de projectes finals i exposarem els realitzats per l'estudiantat d'aquest curs.

PROFESSORAT

Julio Pacheco Aparicio. Universitat Jaume I.

INFORMACIÓ DEL CURS

Destinataris i preferències de selecció:
Estudiantat del grau de Mestre o Mestra d'Educació Infantil o Primària. Estudiantat de la diplomatura de Mestre o Mestra de les especialitats d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Física o Educació Musical. Estudiantat del màster universitari de Professor/a d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes. Estudiantat de titulacions relacionades amb la docència. Professors d'ESO i batxillerat, FP i ensenyaments d'idiomes.  Professionals vinculats amb l'ensenyament.

Dates de realització: del 9/12/2019 a 10/01/2020.

Lloc de realització: Facultat de Ciències Humanes i Socials, i a distància.

Horari de realització del curs:  modalitat presencial, vesprades; modalitat  en línea, horari lliure.

Nombre de participants: màxim 60 persones.

Metodologia: El curs serà eminentment pràctic.

Cadascuna de les unitats tindrà una part teòrica que s'explicarà i, a partir d'aquesta, es proposaran tasques per a la consolidació dels conceptes i aplicacions mostrades.

Criteris d'avaluació: cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolidar coneixements. De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació de final del curs.

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada de 30 hores, emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.

NO COMPTA AMB EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS.


MATRÍCULA EN LÍNEA

Cal emplenar la inscripció i fer el pagament. L'enllaç estarà accessible fins el 2 de desembre (inclòs) als següents webs:

Import de matrícula: 25 euros.

Informació acadèmica: Julio Pacheco Aparicio, pacheco@uji.es,

Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16