UJI

Competència Digital en LliureX

Cursos de Formació Continuada. Curs 2019/2020 - semestre 1
20/09/2019 | ODE

Director: Julio Pacheco Aparicio

Dates de realització: 14 al 31 d'octubre de 2019

Hores: 30

Preu: 25€

Idioma: Español

Modalitat: presencial / a distància


Informació Acadèmica
Per a preguntar sobre programa, calendari, horari, metodologia, avaluació o qualsevol altra consulta de caràcter acadèmic podeu escriure un correu electrònic a Julio Pacheco Aparicio, pacheco@uji.es


PROGRAMA

Tema I LliureX

  • Unitat 1. Primers passos amb LliureX
  • Unitat 2. Organització de la informació i del treball en LliureX
  • Unitat 3. Eines bàsiques en LliureX: navegació per Internet i creació de documents
  • Unitat 4. Eines bàsiques en LliureX: multimèdia
  • Unitat 5. Aplicacions educatives en LliureX i cerca de recursos en la web
  • Unitat 6. Eines de configuració i administració bàsica de LliureX

Professor: Julio Pacheco Aparicio. Universitat Jaume I

Destinataris i preferències de selecció: estudiantat del grau de Mestre o Mestra d'Educació Infantil o Primària. Estudiantat de la diplomatura de Mestre o Mestra de les especialitats d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Física o Educació Musical. Estudiantat del màster universitari de Professor/a de Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.  Estudiantat de titulacions relacionades amb la docència. Professorat d'ESO i batxillerat, FP i ensenyaments d'idiomes.  Professionals vinculats a l'ensenyament.

Dates de realització: del 14/10/2019 al 31/10/2019

Modalitat presencial

  • Lloc de realització: Fac. de Ciències Humanes i Socials, Aula HA0203AI
  • Horari de realització del curs:   vesprades

Modalitat a distància

  • Lloc de realització:   en línia.
  • Horari de realització del curs:   en linea

Nombre de participants: màxim 60 alumnes.

Metodologia: el curs serà eminentment pràctic. Cadascuna de les unitats tindrà una part teòrica que s'explicarà i, a partir d'ella, es proposaran tasques per a la consolidació dels conceptes i aplicacions mostrades.

Criteris d'avaluació: cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolidació dels coneixements. De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació de final del curs.

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada de 30 hores, emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume


MATRÍCULA  DIRECTA EN LÍNIA

Serà necessari emplenar la inscripció i fer el pagament. L'enllaç estarà accessible fins el 7 d'octubre en les següents webs:

Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis