Competència Digital en LliureX (@) Cursos de Formació Continuada. Curs 2021/2022 - semestre 1

10/09/2021 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Director: Julio Pacheco Aparicio (Departament de Matemàtiques)

Hores: 30 h

Modalitat: a distància

Import de matrícula: 25 € 

Dates de realització: de l'11 al 31 d'octubre de 2021

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.
Aquest curs compta amb el reconeixement d'1,5 crèdits optatius per a graus de l'UJI.


Informació acadèmica: Julio Pacheco Aparicio, julio.pacheco@uji.es

PROGRAMA

Unitat 1. Primers passos amb LliureX
Unitat 2. Organització de la informació i del treball en LliureX
Unitat 3. Eines bàsiques en LliureX: navegació per Internet i creació de documents
Unitat 4. Eines bàsiques en LliureX: multimèdia
Unitat 5. Aplicacions educatives en LliureX i cerca de recursos en la web
Unitat 6. Eines de configuració i administració bàsica de LliureX
 

Metodologia: el curs serà eminentment pràctic. Cadascuna de les unitats tindrà una part teòrica que s'explicarà i, a partir d'ella, es proposaran tasques per a la consolidació dels conceptes i aplicacions mostrades.

Criteris d'avaluació: cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolidació dels coneixements. De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació de final del curs.

MATRÍCULA DIRECTA EN LÍNIA

Cal entrar al web MATRÍCULA per a introduir les dades i fer el pagament amb targeta bancària 

Data de tancament de matrícula: 4 d'octubre de 2021.

Import de matrícula: 25 euros


Informació administrativa


Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Tel. (+34) 964 38 7230,  (+34)  964 72 9454 , (+34) 964 72 9456.
Edifici de Rectorat (despatx RR0124SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis