Aplicacions per a l'Ús Docent amb la Distribució LliureX (@) Cursos de Formació Continuada. Curs 2021/2022

10/09/2021 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Director: Julio Pacheco Aparicio (Departament de Matemàtiques)

Hores: 120 h

Modalitat: a distància

Import de matrícula: 100 € 

Dates de realització: de l'11 d'octubre de 2021 al 24 de juny de 2022

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.
Aquest curs compta amb el reconeixement de 2 crèdits optatius per a graus de l'UJI.


Informació acadèmica: Julio Pacheco Aparicio, julio.pacheco@uji.es

PROGRAMA

Part I LliureX
Unitat 1. Primers passos amb LliureX
Unitat 2. Organització de la informació i del treball en LliureX
Unitat 3. Eines bàsiques en LliureX: navegació per Internet i creació de documents
Unitat 4. Eines bàsiques en LliureX: multimèdia
Unitat 5. Aplicacions educatives en LliureX i cerca de recursos en la web
Unitat 6. Eines de configuració i administració bàsica de LliureX

Part II Pissarra Digital Interactiva
Unitat 1. Conceptes i funcionalitats bàsiques
Unitat 2. Posada en marxa: configuració i ús del maquinari i programari associat a la PDI 
Unitat 3. Aplicacions específiques de la PDI a l'aula 
Unitat 4. Cerca de recursos digitals i integració en el currículum
Unitat 5. Ús de la PDI amb contingut propi. Presentació del projecte de final de curs  

Part III Elaboració de recursos digitals
Unitat 1. Estàndards, llicències i eXe Learning
Unitat 2. L'editor de textos d'eXe Learning
Unitat 3. iDevices de presentació d'informació
Unitat 4. Exportació
Unitat 5. iDevices d'activitats interactives
Unitat 6. Fulles d'estils
Unitat 7. iDevices d'activitats no interactives
Unitat 8. Estàndards i LMS

Part IV El Moodle de Mestreacasa
Tema 1. Introducció
Tema 2. Recursos i mòduls transmisivos
Tema 3. Recursos i mòduls interactius
Tema 4. Mòduls col·laboratius
Tema 5. Mòduls de comunicació
Tema 6. Gestió i administració
 

Metodologia: el curs serà eminentment pràctic. Cadascuna de les unitats tindrà una part teòrica que s'explicarà i, a partir d'ella, es proposaran tasques per a la consolidació dels conceptes i aplicacions mostrades.

Criteris d'avaluació: cada unitat conté una o diverses tasques relacionades amb el tema explicat, algunes d'elles seran de caràcter voluntari per a incentivar la participació i consolidació dels coneixements. De la valoració de les qualificacions obtingudes en les diferents tasques s'obtindrà la qualificació de final del curs.

MATRÍCULA DIRECTA EN LÍNIA

Cal entrar al web MATRÍCULA  per a introduir les dades i fer el pagament en targeta bancària. 

Data tancament de matrícula: 4 d'octubre de 2021. 

Import de matrícula: 100 euros


Informació administrativa


Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Tel. (+34) 964 38 7230,  (+34)  964 72 9454 , (+34) 964 72 9456.
Edifici de Rectorat (despatx RR0124SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis