panoramica UJI

Resiliència i Dol en el Context Educatiu

Cursos de Formació Continuada. Curs 2019/2020 - semestre 1
Última modificació: 10/09/2019 | Font: ODE

Directora: Raquel Flores Buils, Rosa Mateu Pérez

Hores: 50

Preu: 50 €

Idioma: Espanyol

Modalitat: Presencial


Informació Acadèmica: Raquel Flores Buils, flores@uji.es, 
                                        Rosa Mateu Pérez, rmateu@uji.es,
                                        Mar.Valero@uji.es 

Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre OPSIDE-Mónica García-Renedo
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social


Semi-presencial: 25 d’octubre i 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2019.

PROGRAMA
BLOC I. La Resiliència: inicis, concepte, factors de protecció i risc. Tutor de resiliència.
BLOC II. Les escoles resilients: models de promoció de la resiliència. Experiències pràctiques.
BLOC III. El professional resilient. Habilitats, característiques i la seua autocura
BLOC IV. La resiliència familiar en el context educatiu. Característiques, models i el treball en xarxa.
BLOC V. Com promocionar la resiliència en nens en situació de risc, adopció o acolliment.
BLOC VI. Situacions adverses en el context educatiu. El dol: concepte, recursos i estratègies per treballar-lo a l'aula.

PROFESSORAT
Dra. Anna Forés Miravalles. Professora de la Universitat de Barcelona.
José Luis Rubio Rabal. Terapeuta familiar. President de l'Associació per a la Promoció i Desenvolupament de la Resiliència (ADDIMA)
Dra. Rosa Matéu Pérez. Professora del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la LLengua i la Literatura.  
Dra. Raquel Flores Buils. Professora del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia de l'UJI.

INFORMACIÓ DEL CURS
Destinataris i preferències de selecció: Estudiantat d'últims cursos de Magisteri, Mestres, estudiantat de Psicopedagogia, Psicopedagogs/es, Treballadors/es Socials, estudiantat d'últims cursos de Psicologia, Psicòlegs/es i tots aquells/es professionals interessats en la temàtica plantejada.

Lloc de realització: Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Horari de realització del curs: 17.30-21.00 hores.

Nombre de participants: 40 persones.

Metodologia: La metodologia serà teòrica-pràctica. Es desenvoluparan tallers pràctics i situacions de role-playing. Els continguts virtuals es treballaran mitjançant la plataforma Moodle.

Criteris d’avaluació: Assistència al 80% de les sessions presencials. Lliurament d'un treball final.

Certificació: Certificat emès per l’Oficina d’Estudis d’un curs de formació continuada de 50 hores.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Cal introduir totes les dades sol·licitades al web http://bit.ly/7726VAL . La preinscripció estarà oberta del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2019.

Revisar correu electrònic el 18 d'octubre de 2019. S’enviarà un correu electrònic per a comunicar l’admissió al curs. S’enviarà un altre correu electrònic amb l’enllaç per a pagar la matrícula mitjançant una targeta bancària.

Termini pagament: del 18 al 21 d'octubre de 2019.

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16