panoramica UJI

Protocol Unificat per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals

Cursos de Formació Continuada. Curs 2019/2020 - semestre 1
Última modificació: 05/07/2019 | Font: ODE

Directora: Juana María Bretón López

Hores: 30

Preu: 250 €

Idioma: Espanyol

Modalitat: presencial


Informació Acadèmica: Juana María Bretón López breton@uji.es ; Jorge Javier Osma López osma@uji.es

PROGRAMA

Mòdul I. Introducció i justificació    
(1) Crisi del model categorial en Psicopatologia;
(2) Definició de l'enfocament transdiagnóstic;
(3) Dimensions transdiagnàstiques en trastorns emocionals;
(4) Disregulació emocional i característiques clíniques;
(5) Cap a un Protocol Unificat de tractament.

Mòdul II. Avaluació dimensional i formulació de casos
(1) Problemes en l'avaluació categorial dels trastorns emocionals;
(2) Mètodes d'avaluació dimensional dels trastorns emocionals: entrevistes i autoinformes;
(3) Escala multidimensional de trastorns emocionals: descripció i ús;
(4) Formulació de casos segons el Protocol Unificat.

Mòdul III. Protocol Unificat sessió a sessió        
(1) Introducció al Protocol Unificat;
(2) Mòduls i tractament sessió a sessió.

Mòdul IV. Formats d'intervenció   
(1) Formats d'intervenció grupal i online.

Mòdul V. Aplicacions i adaptacions del Protocol Unificat     
(1) Altres trastorns psicològics: Trastorn bipolar, trastorne límit de personalitat, addiccions, esquizofrènia resistent, depressió perinatal, etc.

PROFESSORAT

Dra. Azucena García Palacios; Dr. Carlos Suso Ribera; Dr. Jorge J. Osma López; Dra. Juana María Bretón López; Sra. Elena Crespo Delgado

INFORMACIÓ DEL CURS

Destinataris i preferències de selecció: Estudiants de Grau (últim any), Màster o Doctorat en Psicologia, Medicina o Infermeria. Residents de Psicologia, Psiquiatria o Infermeria.

Dates de realització: 6, 7, 13 i 14 de setembre 2019

Lloc de realització: un aula de la Universitat Jaume I.

Horari de realització del curs: Divendres de 15 a 20 h i dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.

Nombre de participants: màxim 30 alumnes.

Metodologia: Per a exposar els continguts es realitzaran exposicions magistrals amb suport de presentacions en power-point. Els continguts de les sessions s'exemplificaren des de l'inici amb casos clínics reals perquè siga un curs fonamentalment pràctic (vídeos, role-playings, treball en grup).

Criteris d'avaluació: En finalitzar el curs es realitzarà una prova objectiva formada per 30 preguntes amb 3 alternatives de resposta. La prova inclourà preguntes sobre els coneixements teòrics i pràctics explicats i sobre exercicis i casos realitzats en el curs.

Certificació: Certificat emès per l'Oficina d'Estudis d'un curs de formació continuada de 30 hores.

Reconeixement d'1,5 crèdits per a graus de la UJI.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció estarà oberta al web bit.ly/7545VAL fins el dilluns 22 de juliol de 2019.

El 23 de juliol s’enviarà un correu electrònic per a comunicar l’admissió o no admissió al curs.

El 23 de juliol s’enviarà un altre correu electrònic a totes les persones admeses amb l’enllaç, per poder pagar la matrícula mitjançant una targeta bancària.

Es podrà pagar la matrícula els díes 23, 24 i 25 de juliol de 2019.

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16