Mètodes d'Avaluació d'Impactes Socials i Mediambientals, Economia del Bé Comú i Objectius de Desenvolupament Sostenible Cursos de Formació Continuada. Curs 2021/2022 - semestre 2

13/12/2021 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Directora: María Amparo Maset Llaudes (Dep. de Finances i Comptabilitat)

Hores: 20 h

Modalitat: semipresencial

Import de matrícula: 75€ 

Dates de realització: dimecres de 16:00 a 20:00 hores, 9, 16 i 23 de febrer; 2 i 9 de març de 2022.

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.
En trámite: convalidable per 1 crèdit de lliure configuració per a totes les titulacions de grau de la Universitat Jaume I (sol·licitud de reconeixement de crèdits).


Informació acadèmica: María Amparo Maset Llaudes, maset@uji.es

Presentació

En les actuals societats, les activitats tenen uns impactes els efectes dels quals no són solament econòmics, sinó que afecten també l'esfera social i mediambiental, la qual cosa requereix la utilització d'instruments que avaluen precisament aquests tipus d'impactes. Un dels enfocaments més complets i renovadors, pel que de canvi de model econòmic suposa, és el de l'Economia del Bé Comú (EBC), que incorpora instruments com el Balanç del Bé Comú (BBC) i la Matriu del Bé Comú (MBC) per a mesurar aquests impactes.

En aquest curs es comprovará que el BBC es perfila com una valuosa eina d'avaluació social i mediambiental per les seues característiques i la seua facilitat d'ús i maneig, i permetrà al seu torn superar les possibles dificultats a les quals s'enfronten les organitzacions a l'hora de realitzar mesuraments d'impacte.

Dades generals

Duració: 20 hores.

Modalitat: El curs s'impartirà de manera presencial fins a completar l'aforament que permet la normativa de la Universitat Jaume I sobre aquest tema. Si el nombre total de matriculats excedeix aquesta xifra, es podrà accedir a les sessions en línia, amb el mateix horari que les classes presencials. L'accés a les places presencials es basarà en la data de matriculació. Aquesta situació pot variar en funció de l'evolució del COVID-19, existint la possibilitat de realitzar totes les classes en línia o bé presencialment.

Lloc: Aula a determinar.

Certificat  obtingut: Formació Continuada expedit per la Universitat Jaume I.

Matrícula: 75 euros

Destinataris: No s'exigeix cap requisit per a accedir al curs.

Els estudiants als quals es dirigeix el curs són els següents:

 • Estudiants de Grau FICO, ADE i ECO.
 • Estudiants d'altres graus afins als continguts del curs.
 • Diplomades en Ciències Empresarials.
 • Llicenciades en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Llicenciades en ADE i Economia.
 • Graduades en Finances i Comptabilitat, Administració d'Empreses i Economia.
 • Graduades Socials o similar.
 • Diplomades en Relacions Laborals.
 • Treballadores en el camp financer, econòmic, empresarial o qualsevol altre camp amb inquietuds relacionades amb els efectes de les actuacions de diferents tipus d'organitzacions.
 • Consultores d'entitats públiques i privades en actiu.
 • Qualsevol titulada superior o estudiant els requisits formatius de la qual abasten estudis relacionats amb l'Economia, Empresa, Gestió Turística, Geografia, Dret, Ciències Ambientals, Enginyeries Tècniques i aquells que d'una forma directa o indirecta tinguen vinculació amb el territori i el desenvolupament sostenible.
 • Persones amb coneixements mínims relacionats amb el tema a estudiar i desitgen incorporar-se a l'estudi del mesurament i avaluació d'impactes, la EBC i la seua relació amb els ODS.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs es basa en la conveniència de formar als agents interessats en la gestió del desenvolupament sostenible, fent incidència en els aspectes socials i mediambientals derivats de qualsevol mena d'activitat econòmica. Per a això, es durà a terme una introducció als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i al model de la EBC i les seues eines de mesurament de l'impacte social i mediambiental. Els conceptes d'impacte social i mediambiental variaran segons les metodologies o models utilitzats per a calcular-los, tal com es comprovarà al llarg del curs.

Els diferents tipus de mesurament d'impactes s'aplicaran sobre les diferents activitats dutes a terme per les organitzacions, estudiant-se les principals alternatives a l'hora de mesurar i divulgar aquests impactes. Atés que la multiplicitat d'alternatives pot implicar dificultats a l'hora d'analitzar la informació aportada per les organitzacions, com a solució a aquesta possible situació s'estudiaran els instruments aportats pel EBC: la MBC i el BBC.

Programa

Unitat 1. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Economia del Bé Comú (Sessió 1)

 • 1.1. Qué són els ODS?
 • 1.2. Qué és la EBC?
 • 1.3. Instruments de la EBC: la Matriu del Bé Comú
 • 1.4. Indicadors dels ODS i la EBC.
 • 1.5. Metodologia Treball Final curs.

Unitat 2. Impactes socials i mediambientals (Sessió 2)

 • 2.1. Els impactes socials i mediambientals: definicions
 • 2.2 Els impactes socials i mediambientals: avaluació
 • 2.3 Mètodes de mesurament dels impactes socials i mediambientals
 • 2.4 Difusió i transparència dels impactes socials i mediambientals

Unitat 3. Economia del Bé Comú: individual i empreses. (Sessió 3)

 • 3.1. La EBC i l'individu.
 • 3.2. EBC en entitats: mesurament d'impactes socials i mediambientals amb la Matriu del Bé Comú per a entitats.
 • 3.3. Instruments de la EBC: el Balanç del Bé Comú i l'Informe del Balanç del Bé Comú per a entitats.
 • 3.4. Cas pràctic: empresa EBC.

Unitat 4. Economia del Bé Comú: municipi. (Sessió 4)

 • 4.1. Clàusules socials EBC en el sector públic.
 • 4.2. EBC en municipi: mesurament d'impactes socials i mediambientals amb la Matriu del Bé Comú per a municipis.
 • 4.3. Instruments de la EBC: el Balanç del Bé Comú i l'Informe del Balanç del Bé Comú per a municipis.
 • 4.4. Cas pràctic: municipi EBC.

Unitat 5. Implementació EBC i ODS. (Sessió 5)

 • 5.1. Informació específica Treball Final curs.
 • 5.2. Ponència sobre Agenda 2030 i EBC.
 • 5.3. Ponència Empreses EBC.
 • 5.5. Ponència Municipi EBC.

Metodologia

La docència combinarà, al llarg de les diferents sessions, tant formació teòrica com pràctica. Aquesta última consistirà́ en l'anàlisi i l'aplicació a situacions reals dels diferents mètodes estudiats en la part teòrica.

En la mesura que siga possible es preveu la impartició de la docència de manera presencial, supeditada aquesta modalitat a la futura evolució del COVID-19 i les subsegüents modificacions en la docència aplicades per la Universitat Jaume I.

Avaluació

L'avaluació se centrará tant en els aspectes teòrics impartits en classe, com en les seues aplicacions a economies i situacions reals que requeriran la participació activa de l'alumnat.

L'assistència, com a mínim al 80% de les sessions i la realització d'un treball autònom les característiques del qual s'indicaran al llarg de les sessions del curs, implicarà l'obtenció d'un diploma acreditatiu. Alhora, implicarà la convalidació del mateix per 1 crèdit ECTS de lliure configuració per a les titulacions de grau impartides a la Universitat Jaume I.

Professorat

Directora Acadèmica i docent: Amparo Maset. Doctora en Economia. Professora del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat Jaume I. Membre de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, de la Universitat Jaume I. Membre del grup d'investigació FACES (Finance, Accounting and Economic Social Dimensions) de la Universitat Jaume I.

Docent: Jordi Medall. Acompanyant Facilitador de Municipis del Bé Comú. Tresorer de l'Associació Valenciana de l'Economia del Bé Comú. Graduat en Finances i Comptabilitat – Universitat Jaume I.

Docent:  Miguel Ribera. Gerent Associació Valenciana per a l'Economia del Bé Comú. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials – Universitat de València. Estudi General.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Import: 75 euros.

Si no has estudiat mai en aquesta universitat cal que ens faces arribar el teu DNI escanejar per les dos cares. El DNI s'ha de presentar per REGISTRE telemàtic mitjançant una sol·licitud genèrica adreçada a aquesta OFICINA D'ESTUDIS, clicant en https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica 

Preinscripció oberta del 13 de desembre de 2021 fins el 26 de gener de 2022 des del web PREINSCRIPCIÓ

Admissió:  28 de gener s'enviarà un correu electrònic a totes les persones preinscrites per informa-los si han estat admeses o no.

Pagament de matrícula: del 28 de gener al 2 de febrer mitjançant targeta bancària. S'enviarà un correu electrònic a les persones admeses amb l'enllaç a la plataforma segura de pagament.

Import de matrícula: 75 euros.

Contacte:


Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Tel. (+34) 964 38 7230,  (+34)  964 72 9454 , (+34) 964 72 9456.
Edifici de Rectorat (despatx RR0124SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis