panoramica UJI

Iniciació a la Mediació Policial

Cursos de Formació Continuada. Curs 2019/2020 - semestre 2
Última modificació: 16/01/2020 | Font: ODE

Directora: Andrea Planchadell Gargallo

Dates de realització: 20 de gener de 2020 - 29 de maig de 2020.

Hores: 100

Preu: 300 €

Idioma: Español

Modalitat: semipresencial. La part del curs on-line comença el dia 20 de gener de 2020. Les pràctiques presencials tindran lloc del 25 al 29 de maig de 2020.

Informació Acadèmica: Andrea Planchadell Gargallo, planchad@dpu.uji.es
catedramediacionpolicial@uji.es


PROGRAMA
MÒDUL I. Teoria del conflicte.
MÒDUL II. Gestió de la convivència i la seguretat. Policia de proximitat.
MÒDUL III. Policia i mediació: context psicosocial.
MÒDUL IV. Policia i mediació: context jurídic.       
MÒDUL V PRÀCTIC-PRESENCIAL: Pràctica de la mediació policial.

PROFESSORAT
Dra. Ana Beltrán Montoliu.
D. Pascual Benet García.
D. Juan Carlos Castellò Melià
Sra. Rosa Ana Gallardo Campos.
Dra. Carmen Lázaro Guillamón.
D. José Ramón Martínez Martínez.
Sra. Helena Pérez Beltrán.
Dra. Andrea Planchadell Gargallo.
D. Carlos Pomares Ramón.
Dra. Mar Valero Valero.

Destinataris i preferències de selecció:
Estudiants i/o egressats-egressades de titulacions afins -Psicologia, Dret, Criminologia-,
Professionals de les Forces i Cossos de Seguretat, professionals de la mediació en general.

Modalitat: semipresencial. La part del curs on-line comença el dia 20 de gener de 2020. Les pràctiques presencials tindran lloc del 25 al 29 de maig de 2020.

Lloc de realització: Escola de Formació de la Policia Local de Vila-real.

Horari de realització del curs:  De 9:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores.

Nombre de participants: màxim 25 alumnes.

Metodologia: La metodologia serà teòric-pràctica. Els continguts teòrics es treballaran a través de la plataforma Moodle de la UJI i consistiran en l'estudi de materials i lliurament d'activitats i treballs acadèmics. Durant l'activitat presencial es desenvoluparan tallers i situacions de role-playing.

Criteris d'avaluació: Realització i superació de les activitats i treballs programats.

Certificació: Certificat emès per l'Oficina d'Estudis d'un curs de formació continuada de 100 hores.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Totes les persones que es van preinscriure en termini han estat admeses.

Si hi ha alguna persona interessada en fer el curs i no han realitzat la preinscripció pot fer la matrícula directa entrant al web http://bit.ly/7927VAL

El pagament es farà directament a l'hora d'inscriure's i mitjançant targeta bancària.


Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16