Gestió en Salut i Seguretat Laboral, i Medi Ambient (@) Cursos de Formació Continuada. Curs 2020/2021 - semestre 2

13/04/2021 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Director: Miguel Ángel Gimeno Navarro (Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting)

Dates de realització: de 17/05/2021 a 25/07/2021. 

Duració: 80h

Modalitat: a distància 

Lloc de realització: Aula Virtual de la Universitat Jaume I

Requisits d'accés: ser representant de Comissions mixtes d'higiene i seguretat, persones afiliades a SITRAMEDHYS (almenys el 40% de les participants seran dones) , del Departament de Cortés (Hondures) i persones integrants de l'equip tècnic de la Colectiva de Mujeres Hondureña (CODEMUCH).

Idioma: castellà

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada de 80h, emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.


Informació acadèmica: Miguel Ángel Gimeno Navarro, ngimeno@uji.es

El curs consta de 7 mòduls:

MÒDUL 1. El treball i la salut: Introducció

MÒDUL 2. Marc normatiu bàsic i organismes públics hondurenys relacionats amb la salut i seguretat en el treball

MÒDUL 3. Danys derivats del treball

MÒDUL 4. Metodologia i Organització del treball preventiu

MÒDUL 5. Riscos específics i la seua prevenció.

            5.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat

            5.2. Riscos lligats al mitjà-ambient de treball (químics i biològics)

            5.3. Riscos lligats als factors ergonòmics

            5.4. Riscos lligats als factors psicosocials

MÒDUL 6. Control de la salut dels treballadors i Primers auxilis

MÒDUL 7. Introducció a la gestió mig ambiental

Professorat: Daniel Eduardo Ayes Valladares, Pablo Esteban Torres, Diego Climent Gas,Balbino Cortés Jiménez, Gema Cano de la Casa, María Consuelo Casañ Arándiga, Miguel Ángel Gimeno Navarro, José Luís Llorca Rubio, i Mª Dolores Bovea Edo

Metodologia
El curs s'impartirà telemàticament, per professionals de reconegut prestigi (tant acadèmic com tècnic, a nivell nacional com a internacional).

El desenvolupament del curs s'estructura al voltant de lectures i activitats clau (que durà a terme l'alumnat de manera autònoma), complementades amb vídeos expositius concisos i breus elaborats pel professorat. Aquest material estarà disponible per a l'alumnat a l'Aula Virtual. Es realitzaran, a més, tutories telemàtiques; així com dinàmiques grupals, orientades a treballar els aspectes aplicats.

Criteris d'avaluació
Apartat teòric: Examen individual online tipus test (50% qualificació final)
Apartat pràctic: Document d'anàlisi de necessitats en salut i seguretat laboral (50% qualificació final)


MATRÍCULA EN LÍNIA

1- Inscriure's al full de MATRÍCULA

2- Aportar el document d'identificació per registre telemàtic mitjançant una sol·licitud genèrica adreçada a l'Oficina d'Estudis des del portarl web Registre-Telemàtic   
https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica


Informació administrativa


Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Tel. (+34) 964 38 7230,  (+34)  964 72 9454 , (+34) 964 72 9456.
Edifici de Rectorat (despatx RR0124SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis