C17050-Competència Digital en LliureX - CERTIFICAT DISPONIBLE

Cursos de Formació Continuada. Curs 2017/2018 - semestre 1
Última modificació: 24/11/2017 | Font: ODE

Direcció: Julio Pacheco Aparicio

Dates de realització: octubre 2017

Hores: 30.

Preu: 25 euros

Descripció: Els objectius del curs són:

  • Donar a conèixer el projecte LliureX i els serveis que ofereix.
  • Formar l'alumnat en l'ús del sistema operatiu LliureX.
  • Aprendre a desenvolupar-se en l'entorn que proporciona el sistema operatiu.
  • Conèixer els diferents components i eines que proporciona LliureX.
  • Distingir entre les diferents versions de LliureX i els seus possibles usos.
  • Aprendre a utilitzar les aplicacions incloses en la distribució LliureX.
  • Incorporar, de forma efectiva, les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) al procés d'ensenyament-aprenentatge.
  • Atreure i motivar l'alumnat cap a l'ús de les TIC.
  • Utilitzar, de forma racional, els mitjans tecnològics disponibles en una aula LliureX i descobrir les possibilitats que ofereixen.
  • Saber utilitzar la PDI (Pissarra Digital Interactiva)

Idioma: castellà

MATRÍCULA DIRECTA ONLINE fins 10 d'octubre de 2017

Informació Acadèmica

Julio Pacheco Aparicio, pacheco@uji.es

Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16