C17047-El Missatge Cristià - CERTIFICAT DISPONIBLE

Última modificació: 15/06/2018 | Font: ODE

[Díptic informatiu en format PDF]

Director: Recaredo J. Salvador Centelles

Destinataris i preferències de selecció: Alumnes de Magisteri que segueixen el cicle de la Teologia Catòlica i la seua Pedagogia. Alumnes de l’UJI en general.

Dates de realització:  de l'11 setembre al 22 de desembre de 2017, i del 12 de gener al 14 de maig 2018.

Lloc de realització del curs:  Aula HA1004AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Horari de realització del curs:  Dilluns de 16 a 18 hores 

Nombre de participants: màxim, 100 alumnes.

Programa

1. Jesucrist, revelació plena de Déu
2. La Santíssima Trinitat
3. L’Església
4. Escatologia

Metodologia 
a) Cursos presencials
b) Treball d’investigació
c) Cursos semipresencials per als qui no puguen assistir a les classes.

Criteris d’avaluació: Avaluació semestral i treball d’investigació.

Certificació: Certificat del Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada d’un curs de formació continuada de 150 hores.

Reconeixement de 2 crèdits per a graus de l’UJI.

MATRÍCULA DIRECTA ON LINE. Per aquest curs no hi ha preinscripció, es realitzarà la matrícula directament en https://goo.gl/8tOQst fins 7 de setembre.

Procediment de matrícula:

  1. Cal introduir totes les dades sol·licitades
  2. Cal fer el pagament amb la targeta bancària en el moment de fer la inscripció. Tota inscripció que no estiga pagada serà eliminada.

Import de la matrícula: 110 euros

Una vegada cobertes totes les vacants, les persones interessades en fer el curs es podran apuntar a la llista d’espera utilitzant el mateix assistent de matrícula (aquestes persones no pagaran fins que siguen admeses al curs)

INFORMACIÓ ACADÈMICA 
Recaredo J. Salvador Centelles - rsalvado@uji.es

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada. 

Edifici de Rectorat. Primera Planta. Despatx RR0105SD. 
Tel.: 964 387 230-. Adreça electrònica: centrepostgrau@uji.es 
http://www.uji.es/serveis/cepfc

HORARI d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16