C17041-Curs Específic per a l'Obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en VALENCIÀ

Última modificació: 02/02/2018 | Font: ODE

Direcció: Manel Sifre Gómez

Dates de realització: del 20 d'octubre 2017 al 13 d'abril 2018

Horari de les classes presencials: divendres de 17.30h a 20.30h i dissabte de 9h a 13h 
(obligatori assistir el divendres i el dissabte)

Preinscripció: del 4 al 8 de setembre de 2017

Requisits

  • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de valencià o del nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià

  • Estar en possessió d'una titulació que habilite per a exercir la docència en qualsevol dels nivells del sistema educatiu

Descripció 
El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià faculta les persones que l'obtinguen, i és el requisit mínim, per a l'ensenyament de valencià en infantil i priimària, i en valencià, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en els ensenyaments no universitaris regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, sempre que es tinguen les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells i etapes.

Idioma: Valencià

Hores: 240.

Preu: 480 euros

Informació Acadèmica
Manel Sifre Gómez, sifre@uji.es

Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16