Com Escriure i Publicar un Article Científic Cursos de Formació Continuada. Curs 2021/2022 - semestre 1

21/09/2021 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Director: Diego Moliner Urdiales (Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques)

Hores: 30 h

Modalitat: semipresencial

Import de matrícula: 65 € 

Dates de realització: 18 i 25 de novembre, 2 i 9 de desembre de 2021.

Certificació: certificat d'un curs de formació continuada emès per l'Oficina d'Estudis de la Universitat Jaume I.
Reconeixement d'1,5 crèdits optatius per a graus UJI.


Informació acadèmica: Diego Moliner Urdiales, dmoliner@uji.es

PROGRAMA

Tema 1. Cerca bibliogràfica. 
-        Continguts: Bases de dades, estratègia i procés de cerca.

Tema 2. Lectura i interpretació d'un article científic. 
-        Continguts: L'article científic: estructura i llenguatge.

Tema 3. Com escriure un article científic: Introducció. 
-        Continguts: Pautes per a l'escriptura de l'apartat introducció d'articles científics.

Tema 4. Com escriure un article científic: Mètodes. 
-        Continguts: Pautes per a l'escriptura de l'apartat material i mètodes d'articles científics.

Tema 5. Com escriure un article científic: Resultats. 
-        Continguts: Pautes per a l'escriptura de l'apartat resultats d'articles científics.

Tema 6. Com escriure un article científic: Discussió. 
-        Continguts: Pautes per a l'escriptura de l'apartat discussió d'articles científics.

Tema 7. Com escriure un article científic: Títol, resum, bibliografia i agraïment. 
-        Continguts: Pautes per a l'escriptura del títol, resum, bibliografia i agraïments d'articles científics.

Tema 8. Procés de publicació. 
-        Continguts: El procés editorial en les revistes d'alt impacte. Selecció de la revista, adaptació i enviament de l'article, i procés de revisió.

PROFESSORAT

Diego Moliner Urdiales, Ph.D. Professor Titular d'Universitat. Departament d'Educació i Didàctiques Específiques.

María Reyes Beltrán Valls, Ph.D. Professora Ajudant Doctora. Departament d'Educació i Didàctiques Específiques.

Mireia Adelantado Renau, Ph.D. Professora Ajudant Doctora. Departament d'Educació i Didàctiques Específiques.

Destinataris i preferències de selecció

Comunicar els resultats d'investigació en una revista científica és un procés comú per als investigadors de qualsevol disciplina. No obstant això, el procés de redacció i disseny d'un article científic és una tasca complexa que requereix certes habilitats específiques que en molts casos només s'aprenen a base d'experiència i assage-error.

La publicació d'un article científic és el resultat final d'un complex procés. Partint de l'anàlisi inicial de les dades objectives, els autors han de ser capaços de presentar la informació de forma estructurada, amb una redacció precisa i adaptada a les normes de la revista, amb l'objectiu de superar de manera satisfactòria el procés de revisió.

Si bé diverses titulacions de grau i postgrau compten amb assignatures orientades al desenvolupament de les competències científiques, l'oferta formativa orientada a la publicació de treballs científics és reduïda i poc específica. El curs de formació continuada “Com escriure i publicar un article científic” pretén conjuminar continguts en un format semipresencial que permeta a l'estudiantat actualitzar la seua visió sobre el procés de publicació en revistes científiques i desenvolupar les seues habilitats de redacció científica.

El curs està principalment dirigit a estudiants de doctorat, estudiants Universitaris i egressats de Grau/Màster interessats en la investigació científica.

Dates de realització: 18 i 25 de novembre, 2 i 9 de desembre de 2021

Lloc de realització: Aula HA1009AA - Facultat de Ciències Humanes i Socials

Horari de realització del curs: 16.00 a 20:00h

Nombre de participants: màxim 35 alumnes.

Metodologia: El curs té una duració de 30 hores (16 presencials + 14 no presencials) i està estructurat en 8 temes. La càrrega docent presencial del curs serà de 16 hores repartides en 4 sessions de 4h de duració.

El professorat facilitarà amb antelació a cada sessió presencial diversos documents de consulta i lectura per a agilitar el desenvolupament del treball. Les sessions presencials estaran basades en lliçons expositives per part del professorat, fomentant-se en tot moment la participació activa de l'alumnat. La càrrega docent no presencial estarà basada en la realització d'activitats de reforç i l'elaboració d'un treball final que permetrà avaluar el nivell d'assimilació dels objectius establits en el curs.

Criteris d'avaluació: L'avaluació del curs es basarà en un procés d'avaluació contínua de l'alumnat. El professorat responsable establirà una assistència mínima a les sessions presencials del 80%.

Per a superar el curs l'alumnat haurà de lliurar la tasca final proposta amb l'objectiu de treballar i reforçar les habilitats adquirides referents a la lectura, anàlisi i interpretació d'un article científic.


MATRÍCULA 

Documentació necessària:  Si no has estudiat mai en aquesta Universitat has de presentar el teu DNI escanejat per les dues cares.  El DNI es ha d'entregar per REGISTRE telemàtic mitjançant una sol·licitud genèrica dirigida a aquesta OFICINA D'ESTUDIS. Pots fer-ho punxant en https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica

MATRÍCULA EN LÍNIA fins el 15 de novembre de 2021 en la web MATRÍCULA

Import de matrícula: 65 euros


Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Tel. (+34) 964 38 7230,  (+34)  964 72 9454 , (+34) 964 72 9456.
Edifici de Rectorat (despatx RR0124SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis