UJI

C18096-Curs d'Introducció a la Programació de ERP'S amb Openbravo

Cursos de Formació Continuada. Curs 2018/2019 - semestre 2
Última modificació: 10/01/2019 | Font: ODE

Directora: Cristina Campos Sancho

Dates de realització: 8, 9, 15 i 16 de febrer, 1 i 2 de març de 2019

Hores: 25

Preu: 100 € (Alumnes UJI) / 120 € (Altres)

Idioma: Castellà

Modalitat: presencial 

Informació Acadèmica: Cristina Campos Sancho camposc@uji.es


El curs serà impartit per professorat de la UJI i professionals certificats en ERP Openbravo de l'empresa Opentix

Programa

1. Introducció als sistemes d'informació i els ERPs

2. Eines

3. Coneixent Openbravo

a. Introducció a la interfície d'Openbravo
b. Modularitat.

Plantilles.
Mòduls

4. Configuració del Sistema

a. Generació del Client
b. Generació de l'Organització.

  • Parametrització de l'organització
  • Magatzems 
  • Productes                                                            
  • Tarifes
  • Mètodes i condicions de pagament
  • Tercers

c. Rols i usuaris

5. Arquitectura de Dades

a. Model de base de dades

6. Aplicació de Diccionari

a. Taules i columnes
b. Finestres, pestanyes i camps
c. Referències
d. Elements
i. Menús

7. Compilar

8. Informes

9. Callouts i Event Handlers

10. Empaquetar mòduls

Cas pràctic.

Objectius

El Curs està enfocat a proporcionar una excel·lent comprensió de com usar i configurar la Plataforma ERP d'Openbravo així com aprendre principis bàsics de  programació per a adaptar funcionalitats no suportades per l'ERP.  

A través de teoria, exercicis i casos pràctics, l'estudiant aprendrà i simularà processos de negoci bàsics de la Plataforma ERP, detectarà necessitats no implementades  i desenvoluparà les adaptacions necessàries en Openbravo.  

Metodologia

El curs serà fonamentalment pràctic i presencial. S'aconsella que cada  alumne assistisca al curs amb un ordinador encara que es disposarà d'equips en un aula informàtica. 

Es realitzaran classes en les quals es presentarà la funcionalitat i l'entorn de programació de l'ERP Openbravo i es realitzaran exercicis pràctics de resolució de problemes reals dirigits pel professorat, 

Durant el curs es proposarà un cas real perquè els alumnes en equip proposen una solució.

Lloc de realització: Aula UJI

Nombre de participants: 20 persones

Criteris d'avaluació: Per a obtenir un certificat serà necessària una assistència  mínima de 20 hores i realitzar amb aprofitament (avaluat com a apte) el treball en equip i els exercicis pràctics de classe.

Certificació: certificat emès per l'Oficina d'Estudis d'un curs de formació continuada de 25 hores.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ONLINE

Cal entrar en la web http://www.bit.ly/C18096VAL per a gravar la preinscripció, estarà accessible fins al  28 de gener de 2019 (inclòs)

Data d'admissió: 1 de febrer es comunicarà mitjançant un correu electrònic a l'adreça especificada en la preinscripció.

Termini de pagament de matrícula: de l'1 al 4 de febrer. L'1 de febrer s'enviarà un correu electrònic amb l'enllaç per a poder pagar amb targeta bancària.

Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudiospropios.uji.es
Edifici de Rectorat (despatxe RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicente Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis