UJI

C18058-Iniciació a la Mediació Policial

Cursos de Formació Continuada. Curs 2018/2019 - semestre 1
Última modificació: 28/11/2018 | Font: ODE

Díptic informatiu del curs

PROGRAMA

MÒDUL I. Teoria del conflicte.

MÒDUL II. Gestió de la convivència i la seguretat. Policia de proximitat.

MÒDUL III. Policia i mediació: context psicosocial.

MÒDUL IV. Policia i mediació: context jurídic.      

MÒDUL V PRÀCTIC-PRESENCIAL. Pràctica de la mediació policial.

PROFESSORAT

D. Domingo Adán Ortiz.

D. Pascual Benet García.

Sra. Rosa Ana Gallardo Campos.

D. Adrián Hierro Batalla.

Dra. Carmen Lázaro Guillamón.

D. José Ramón Martínez Martínez.

Sra. Helena Pérez Beltrán.

Dra. Andrea Planchadell Gargallo.

D. Salvador Robles Guerrero.

Dra. Mar Valero Valero.

INFORMACIÓ DEL CURS

Destinataris i preferències de selecció: estudiantat i/o egressats-egressades de titulacions afins -Psicologia, Dret, Criminologia-, professionals de les Forces i Cossos de Seguretat, professionals de la mediació en general.

Dates de realització: es tracta d'un curs en línea amb començament el dia 10 de desembre de 2019. Les pràctiques presencials tindran lloc del 20 al 24 de maig de 2019.

Lloc de realització de les classes presencials: Escola de Formació de la Policia Local de Vila-real.

Horari de les classes presencials: de 9:00 a 13:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores.

Nombre de participants: màxim 25 persones.

Metodologia: la metodologia serà teòric-pràctica. Els continguts teòrics es treballaran a través de la plataforma Moodle de l'UJI i consistiran en l'estudi de materials i lliurament d'activitats i treballs acadèmics. Durant l'activitat presencial es desenvoluparan tallers i situacions de role-playing.

Criteris d'avaluació: realització i superació de les activitats i treballs programats.

Certificació: certificat emès per l'Oficina d'Estudis d'un curs de formació continuada de 100 hores.

Reconeixement: de 2 crèdits per a graus de l'UJI.

MATRÍCULA EN LÍNEA

Les persones que van fer la preinscripció en línia han sigut admeses i se'ls ha enviat un correu electrònic d'admissió i un correu electrònic amb l'enllaç de pagament.

Si hi ha alguna persona interessada que no s'ha preinscrit pot fer la matrícula directa entrant en la web http://www.bit.ly/C18058VAL 

Import de matrícula: 300 euros

INFORMACIÓ

Informació acadèmica

Directora del curs: Andrea Planchadell Gargallo. planchad@uji.es catedramediacionpolicial@uji.es

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (despatx RR0121SD). Campus del Riu Sec. Avinguda Vicent Sos Baynat s/n. 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis