UJI
  • UJI
  • Serveis centrals
  • Renovació de l'acreditació del Màster Universitari en Advocacia i del Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica

Renovació de l'acreditació del Màster Universitari en Advocacia i del Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica

Última modificació: 11/09/2020 | Font: ODE

Dins del Programa de Renovació de l’Acreditació promogut per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP),  el proper divendres 18 de setembre de 2020  tindrà lloc  la visita del Comitè d'avaluació extern per al Màster universitari en Advocacia (www.masterabogacia.uji.es) i el Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica (www.masterquimicaaplicada.uji.es)  . Degut a la situació actual provocada per la pandèmia aquesta visita es realitzarà de forma virtual.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’Oficina d’Estudis (www.uji.es/serveis/ode/) i la pàgina web dels títols avaluats, apartat Sistema de Qualitat del títol >Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat> Informe de renovació de l'acreditació. 

Si teniu qualsevol observació dirigida al Comité referent als esmentats títols podeu enviar-la al correu electrònic estudisoficials@uji.es .

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis