Diplomes d'especialització i d'expert/a Oferta de diplomes propis UJI | 2023-2024

30/01/2024 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Diploma d'Especialització: té com a objectiu principal l'ampliació de coneixements, tant teòrics com pràctics, sobre una àrea específica. Tenen una durada d'entre 30 i 59 crèdits ECTS.

Diploma d'Expert/a: també té com a objectiu aprofundir en determinats aspectes teòrics i pràctics d'una matèria o camp d'estudi específic, però té una durada d'entre 15 i 29 crèdits ECTS.


 
Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis