Escola de Formació Esportiva

21/06/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'ESFE està adscrita al vicerectorat amb competències en estudis de l'UJI, que és el màxim responsable del funcionament i l'organització d'aquest projecte.

La gestió acadèmica de l'oferta de cursos es regeix pel que s'estableix en el Reglament sobre ensenyaments propis i de formació permanent de la Universitat Jaume I i la de la resta d'activitats pels Reglaments corresponents que les regulen.

 

Contacte

Escola de Formació Esportiva

Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent

Telefon 964 729 038 // 964 729 456

Correu electrònic: esfe@uji.es

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis