Oficina d'Estudis

26/07/2023 | ODE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La missió de l'Oficina d'Estudis (OdE) és donar suport i coordinar processos com són el disseny, la verificació i la implantació de nous estudis, la modificació dels plans d'estudis, el seguiment i la renovació de l'acreditació dels títols oficials. A més, des de l'OdE es dona recolzament a diferents òrgans i serveis de l'UJI, tant en aspectes relatius a gestió docent i estudiantat, com en qüestions relatives a planificació, títols, promoció i difusió o programes d'estudis internacionals.

Els àmbits fonamentals on l'OdE desenvolupa les seues funcions són:

  • Títols oficials, que inclouen Graus, Màsters Universitaris i Doctorats
  • Títols propis, que es divideixen en Màsters de Formació Permanent, Diplomes d'Especialització i Diplomes d'Expert/Experta
  • Formació Permanent, que inclou Cursos i Microcredencials
Recurs d'imatge oficials index

Estudis Universitaris Oficials

Graus, Màsters Universitaris i Doctorats

Recurs d'imatge titols-propis index

Títols Propis

Màsters de Formació Permanent, Diplomes d'Especialització i Diplomes d'Expert/a

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Recurs d'imatge accio index

Oficina d'Estudis