Punts de contacte nacionals

07/03/2016 | OCIT

Amb la finalitat de donar suport als investigadors espanyols de qualsevol entitat, s'ha organitzat un sistema d'agents d'Horitzó 2020, que inclou Representants, Experts i Punts Nacionals de Contacte.

La xarxa dels Punts Nacionals de Contacte (NCPs) és la principal estructura que proporciona orientació, informació pràctica i assistència en tots els aspectes de participació d'H2020.

Espanya compta amb Punts Nacionals de Contacte tant horitzontals (coordinadors i NCPs d'assumptes legals i financers) com temàtics.

Així, d'una banda es troba  Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que compta amb un equip de 29 persones amb dedicació exclusiva al Programa Marc de R+D+I de la UE (PM). Aquesta divisió està formada pels Departaments de Reptes Socials i Lideratge Industrial, del que també depèn l'oficina SOST a Brussel·les, i que respon a l'estructura dels pilars d'Horitzó 2020, en els quals el CDTI té competències de representació, gestió i estímul de la participació espanyola.

D'altra banda està l'Oficina Europea de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) que compta amb els Punts de Contacte de l'ERC i Marie Curie, i amb personal tècnic especialitzat en investigació i innovació en el context europeu.

Entre les seues competències es troba:

  1. Oferir orientació, assessorament i informació a tots els interessats a participar en projectes d'investigació i innovació europeus.

  2. Difusió de les oportunitats de finançament

  3. Formació específica sobre preparació de propostes i gestió de projectes

  4. Proporcionar informació bàsica sobre altres programes europeus com Eureka o COSME.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16