Convocatòria 2023 de Beques Leonardo a Persones Investigadores i Creadores Culturals. Fundació BBVA

Dades de la convocatòria 

 
Entitat convocant: 
Fundación BBVA
 
Nom de l'actuació:
Convocatòria 2023 Beques Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals
 
Objectiu:
La convocatòria està destinada a donar suport al desenvolupament de projectes personals de persones investigadores i creadores culturals en estadis intermedis de la seua carrera, entre 30 i 45 anys i amb una producció científica, tecnològica o cultural altament innovadora
 
Documentació:

Web:

Des d’ací es pot accedir al lloc web on es publica la convocatòria i des d'on es tramita la sol·licitud.

Terminis:

El termini per a la presentació de propostes conclou el 31 de maig de 2023, a les 18:00 h (hora peninsular espanyola).

Persones sol·licitants:

Els projectes els hauran de sol·licitar i executar persones físiques a títol individual que estiguen en un estadi intermedi de la seua carrera i tinguen una edat compresa entre els 30 i els 45 anys. L’ajuda s’haurà de destinar al desenvolupament d’un projecte individual.

Durada:

Els projectes tindran una duració d’entre 12 i 18 mesos des de la signatura del document d’acceptació de la beca.

Import: 

La dotació global de la convocatòria és de 2.200.000 euros.
Es concediran 55 beques, dotades cadascuna d’elles amb un import brut màxim de 40.000 euros.

Àrees temàtiques:

Les àrees temàtiques objecte de la convocatòria són les següents: 

  • Ciències Bàsiques (Física, Química, Matemàtiques): 6 beques
  • Biologia i Biomedicina: 6 beques
  • Ciències del Medi Ambient i de la Terra: 5 beques
  • Enginyeries: 6 beques
  • Ciències de la Computació i Ciència de Dades: 5 beques
  • Ciències Socials: 6 beques
  • Humanitats: 6 beques
  • Arts plàstiques: 5 beques
  • Música i Òpera: 5 beques
  • Creació Literària i Arts Escèniques: 5 beques

Aspectes importants: 

MOLT IMPORTANT: Si el projecte presentat s’ha de desenvolupar en una Universitat, la persona sol·licitant haurà d’estar adscrita a ella en el moment de la firma del compromís d’acceptació. La Fundació BBVA entén per estar “adscrita” tota persona al servei de l’esmentat organisme i vinculat mitjançant una relació funcionarial o laboral. La seua adscripció haurà de coincidir temporalment amb la durada i desenvolupament del projecte objecte de la beca.

***En el cas de projectes a desenvolupar en la Universitat Jaume I, només s’acceptaran aquells presentats per PDI de l’UJI amb vinculació efectiva i demostrable des del moment de l’acceptació i durant tota la durada del projecte.

Cada persona només podrà presentar una única sol·licitud a aquesta convocatòria.

La documentació es presentarà en castellà o anglès.

Forma de presentació de sol·licituds:

Les persones interessades presentaran les propostes mitjançant el formulari electrònic que trobaran en la pàgina web Fundación BBVA.

Suport:

Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria podeu al correu becas-leonardo@fbbva.es