Convocatòria 2022 Programa d'investigació Fundamentos. Fundació BBVA.

Dades de la Convocatòria

Entitat convocant:
Fundació BBVA

Nom de l’actuació:
Convocatòria 2022 Programa d'Investigació Fundamentos. Fundació BBVA.

Objectiu:     
El programa està destinat a projectes exploratoris que aborden de manera innovadora qüestions centrals o fonamentals d'un camp científic o disciplinar en el seu estadi actual de desenvolupament, o qüestions del mateix caràcter fonamental resultat de la intersecció de varies disciplines. La possible aplicació pràctica immediata no forma part de l'esperit d'aquesta convocatòria. Els projectes d'investigació podran pertànyer a una o més àrees d'entre les següents:
  • Física, Química
  • Matemàtiques, Estadística, Ciències de la Computació, Intel·ligència Artificial.
  • Biologia i Biomedicina
  • Ciències del Medi Ambient
  • Ciències Socials (Economia, Psicologia, Ciència Política, Sociologia, Ciències Jurídiques, Antropologia Cultural i Social, Lingüística)
Documentació:

Terminis:
La data límit de recepció de sol·licitud és el 30 de maig de 2023, a les 18:00 h (hora peninsular espanyola)

Característiques de les ajudes:
La dotació global de la convocatòria és de 3 milions d'euros.

Es concedirà un màxim de 5 ajudes per un import màxim de 600.000 euros per projecte.

Es donarà suport prioritari a projectes que involucren l'anàlisi massiva de dades mitjançant l'ús d'eines avançades de ciència de dades.

Els projectes podran estar dirigits per fins a 3 persones investigadores principals, actuant una d'elles com a coordinadora i sol·licitant.

Requisits de les persones investigadores sol·licitants:
Podran optar a aquests ajuts persones investigadores i grups de recerca d'universitats públiques o privades, CSIC i altres organismes públics de recerca, hospitals així com personal investigador d'organitzacions privades no lucratives.

Els IPs hauran de complir els requisits següents:
  • Disposar de la nacionalitat espanyola o de la residència a Espanya segons els termes que preveuen les bases.
  • Estar en possessió del títol de doctor en el moment de presentació de la sol·licitud.
  • Estar vinculat per relació laboral, estatutària o funcionarial a una institució universitària o a un organisme públic o privat no lucratiu dedicat a la investigació, tots ells amb seu a Espanya. Aquest vincle haurà de mantenir-se durant el període previst per al desenvolupament del projecte presentat. 
La resta dels investigadors de l'equip han de pertànyer a universitats o centres públics o privats no lucratius dedicats a la investigació de qualsevol país (fins a un màxim del 30% d'estrangers)
 
Dades de l'entitat:
Nom de l'entitat: Universitat Jaume I de Castelló     Acrònim: UJI
CIF de l'entitat: Q-6250003-H
Nom del representant legal de l'entitat: Jesús Lancis Sáez
Càrrec: Vicerector d'Investigació
Domicili de l'entitat: Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n  C.P. 12006
Localitat: Castelló de la Plana
Telèfon de l'entitat: 964387480    Fax: 964387625   e-mail: ocit@uji.es
 
Suport:
Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria podeu dirigir-vos a:

Hugo Cerdà
hcerda@uji.es
Ext. 7487

També podreu adreçar les vostres consultes a ayudas-investigacion@fbbva.es