Convocatòria d'expressions d'interès de projectes d'I+D+i adreçats a minimitzar els efectes estructurals del COVID-19 Projectes d'I+D+i

Termini: El termini finalitza el 30 de setembre de 2021.

Dades de la convocatòria

Entitat convocant: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Documentació: 

Web: Des d’ací es pot accedir al lloc web on es publica la convocatòria i la resta de documents associats al procediment.

Terminis: El termini per a presentar l'expressió d'interès finalitza el 30 de setembre de 2021.

Característiques del programa:

Mitjançant aquesta convocatòria es preten identificar en el sistema valencià d'I+D+i personal investigador i/o grups d'investigació que asseguren el desenvolupament de projectes que que atenguen i minimitzen de forma efectiva i demostrable els efectes estructurals negatius derivats de la crisi provocada per la Covid -19. Els projectes d'investigació, presentats a través d'aquest procediment, es poden enquadrar en qualsevol de les àrees de coneixement, sempre que el seu acompliment coadjuve a minimitzar efectes socials, econòmics i de salut derivats de la pandèmia.

L'import sol·licitat no podrà superar els 100.000 euros i el període d'execució no podrà ultrapassar els 12 mesos. 

Les despeses subvencionables contemplen el personal de nova contractació, despeses d'execució i equipament i altres despeses estrictament necessàries.
 
Requisits de les persones sol·licitants:
 
Les sol·licituds seran avalades per personal investigador doctor que, durant el període d'execució del projecte presentat, mantinga amb el seu centre una vinculació funcionarial, estatutària o laboral.
 
Forma de presentació de sol·licituds:
 
Les expressions d'interès les presentarà cada persona investigadora autònomament emprant el formulari oficial, enviant un correu electrònic a l'adreça expresionesinteres_covidciucsd@gva.es.

Per a fer seguiment de les propostes llançades des de la Universitat Jaume I, us preguem que en el correu electrònic que envieu a Conselleria poseu en còpia l'adreça ocit@uji.es.
 
Suport:
 
Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria podeu adreçar-vos a dgcii@gva.es