Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2016

17/04/2019 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla 2015 | Pla 2014 | Pla 2013

 

Impresos 2016

 1. Programa de foment de projectes d'investigació
 2. Programa de mobilitat del personal investigador
 3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
 4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació
 5. Programa de suport als grups d’investigació

 

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Proposta de resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2016.pdf (Data de publicació web 06/04/2016)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2016.pdf (Data de publicació web 26/04/2016)

Resolució de concessió d'ajudes per a projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2016 (Data de publicació web 20/12/2016)

 

Impresos per a la sol·licitud:

 • Documents PDF: 1 i 2    
 • Documents RTF: 1 i 2
   

Impresos per a l'execució:

 • Documents PDF: 312    
 • Documents RTF: 312
   

Termini: S’inicia el 2 de febrer de 2016 i finalitza l'11 de març de 2016
 

Impresos per a la sol·licitud:

 • Documents PDF: 6 i 45
 • Documents RTF: 6 i 45
   

Termini: S’inicia l’1 de febrer de 2016 i finalitza el 31 de gener de 2017
 

2. Programa de mobilitat del personal investigador

Correcció d'error (Data de publicació web: 03/02/2016)
Barem i criteris de selecció (Data de publicació web: 09/02/2016)
Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació web: 23/03/2016)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació web: 13/04/2016)
Resolució del 12 d’abril de 2016, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta i quatre beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (PDF)  (Data de publicació web: 13/04/2016)
Correció de la Resolució del 12 d’abril de 2016, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta i quatre beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (PDF) (Data de publicació web: 15/04/2016)

Impresos per a la sol·licitud:

 • Documents PDF: 4, 5 i 7
 • Documents RTF: 4, 5 i 7

Termini:  S'inicia el 15 de febrer de 2016 i finalitza l'11 de març de 2015

 

Impresos per a l'execució:

[Informació i instruccions]

Documents a trametre abans d'iniciar l'estada o per a renunciar a la mateixa:

Acceptació de l'estada, Imprés 46 [PDF - RTF]
Sol·licitud de modificació del període de l'estada amb conformitat del director/a del departament, Imprés 47 [PDF - RTF]
Comunicació de renúncia, Imprés 48 [PDF - RTF]

Documentació de gestió durant l’estada:

Certificat d'incorporació, Imprés 49 [PDF - RTF]
Sol·licitud d'interrupció, Imprés 50 [PDF - RTF]

Documentació a trametre després de finalitzar l'estada:

Certificat d'estada, Imprés 52 [PDF - RTF]
Memòria final, Imprés 51 [PDF - RTF]

 

3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

Termini: S’inicia el 19 de setembre de 2016 i finalitza el 29 de setembre de 2016

Barem

Criteris de la Comissió Avaluadora per a la correcció de la qualificació mitjana de l’expedient en aplicació dels punts 2.1.f i 8.2.a.1 de la Convocatòria i qualificacions mínimes d’accés

Impresos per a la sol·licitud:

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses de les ajudes FPI-UJI (PDF) (Data de publicació web:16/11/2016). Termini de subsanació fins al 30 de novembre de 2016

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses de les ajudes FPI-UJI (PDF) (Data de publicació web:12/01/2017)

Proposta de puntuació provisional de les sol·licituds d'ajudes FPI-UJI (PDF) (Data de publicació web:12/01/2017) Termini d'al·legacions del 16 al 27 de gener de 2017

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quinze ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (PDF) (Data de publicació web:09/02/2017)

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudica una ajuda predoctoral per renúncia (PDF) (Data de publicació web:05/04/2017)

 

Seguiment de les ajudes predoctorals

 

Accés a classificació d'àrees científiques a efecte d'avaluació: ANEP | AGAUR

Proposta de resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació web 08/04/2016)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació web: 25/05/2016)
Proposta de Resolució provisional del Rectorat (PDF) (Data de publicació web: 3/10/2016)
Correcció de la Proposta de Resolució provisional del Rectorat (PDF) (Data de publicació web: 11/10/2016)
Resolució de 14 de desembre de 2016, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s'adjudiquen huit ajudes per a la contractació laboral de doctors per a la incorporació a grups d'investigació de l'UJI (PDF) (Data de publicació web: 15/12/2016)
Resolució de 12 de gener de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen dues ajudes postdoctorals per a la incorporació a grups d'investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies (PDF) (Data de publicació web: 13/01/2016)
Resolució de 3 de febrer de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d'investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies (PDF) (Data de publicació web: 07/02/2016)
Resolució de 13 de febrer de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d'investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies (PDF) (Data de publicació web: 14/02/2016)
Resolució de 17 de febrer de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d'investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies (PDF) (Data de publicació web: 20/02/2016)
Resolució de 27 de febrer de 2017, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica una ajuda postdoctoral per a la incorporació a grups d'investigació de l'UJI atès que s'han produït vacants per renúncies (PDF) (Data de publicació web: 28/02/2016)

Impresos sol·licitud:

Accés al procediment de seguiment d'ajudes concedides

Termini: S’inicia el 2 de febrer de 2016 i finalitza l'11 de març de 2016

 


Impresos sol·licitud:

 • Document PDF*: 40 i 41
 • Document RTF: 40 i 41

Termini: S’inicia l'1 de novembre de 2016 i finalitza el 20 de desembre de 2016

 

 • Acció 3.5: Cofinançament de contractes del Programa "Juan de la Cierva"  

4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació

Convocatòria

Resolució definitiva de sol·licituds admeses (PDF) (Data de publicació en web: 22/07/2016)

Resolució de concessió de les ajudes per a projectes StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació (PDF) (Data de publicació en web: 20/12/2016)

Impresos per a la sol·licitud:

 • Document PDF: 59 i 60
 • Document RTF :59 i 60

Termini: S'inicia l'1 de juny de 2016 i finalitza el 30 de juny de 2016

 

5. Programa de suport als grups d'investigació

Imprès de sol·licitud de verificació de mèrits
Documentació Criteri A: Escala de valoració dels resultats d'investigació | Llista d'editorials 2015

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2016, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-huit assignacions econòmiques als grups d’investigació d’alt rendiment (Data de publicació web: 22-3-2016)

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (Data de publicació web: 07/11/2016)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (Data de publicació web: 09/12/2016)

Resolució de concessió d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (Data de publicació web: 20/12/2016)

Impresos sol·licitud:

 • Document PDF*: 10 i 11
 • Document RTF: 10 i 11

Impresos execució:

 • Document PDF*: 13
 • Document RTF: 13

Termini: S'inicia el 3 d'octubre de 2016 i finalitza el 28 d'octubre de 2016