UJI
  • UJI
  • Serveis
  • OCIT
  • Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2013

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2013

Última modificació: 03/02/2016 | Font: OCIT

Pla de promoció de la investigació: [any 2012]

[Impresos]

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa de foment de projectes de transferència de resultats d’investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació d'alt rendiment segons el PPF

1. Programa de foment de projectes d'investigació

 

 

2. Programa de mobilitat del personal investigador

3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

4. Programa de foment de projectes de transferència de resultats d'investigació

5. Programa de suport als grups d'investigació d'alt rendiment segons el PPF